Hjerneforskning på tvers av landegrenser

Noen forskere er avhengige av å jobbe sammen med forskere andre steder i verden. Hver for seg finner de forskjellige ting, og sammen finner de ut enda mer.

Forsker Tonje Tønjum (Ingressbilde) Hjerneforsker Tonje Tønjum samarbeider med andre forskere fra hele verden. Foto: UiO

For å forstå hvordan hjernen blir syk, må man skjønne hvordan den friske hjernen fungerer. Dette samarbeider forskere fra hele verden om. Sammen ønsker de å klare å behandle sykdommer i hjernen, som hjernehinnebetennelse og Alzheimer.

Alzheimer er en sykdom i hjernen som gjør at folk mister mer og mer av hukommelsen sin. Verden blir på en måte borte for dem, og de dør ofte tidligere enn normalt.

I Norge blir forskerne ledet av Tone Tønjum. Hun er professor ved Universitetet i Oslo på avdeling for mikrobiologi.

– For å få det beste innen forskning må vi samarbeide med toppforskere i USA, Europa og Asia. Vi trenger forskere som er flinke på forskjellige ting. Sammen finner vi ut nye ting hele tiden, sier professoren.

hjerne mot hvit bakgrunn

Foto: Shutterstock 

Mye kontakt

Forskerne snakker sammen flere ganger i uka. De sender e-post, har møter på Skype og snakker sammen på telefon. I tillegg reiser de til hverandre.

– Vi oppdager mer og mer, og for hver ting vi finner ut, forsøker vi å lage gode grupper som samarbeider. Hvert prosjekt må ha forskere som kan utfylle hverandre. Alle ser og tenker ulikt. På den måten blir vi bedre sammen, forteller Tone.

Sender hjerneprøver

Professoren forteller at de samarbeider med en Alzheimer-klinikk i Spania. Der behandler de pasientene så bra at de lever lenger enn noe annet sted i verden. Når en pasient dør, tar de ut hjernen. Hjernen deler de opp i biter og putter i rør, og så pakker de alt inn i is sånn at det skal holde seg ferskt. Så blir prøvene sendt til Norge så Tone og kollegaene hennes kan forske på dem.

Sov godt og mye

Hele verden leter etter en medisin mot Alzheimer. Det er ikke lett fordi det er så mange grunner til at man får denne sykdommen. Det aller beste er å forebygge sånn at man ikke utvikler sykdommen, eller sånn at man forsinker den.

– Lev sunt og trim hjernen. Spis sunt, sov godt, og løs kryssord og sudoku. Det er det aller beste, sier Tone.

Søppel i hjernen 

Hjerneceller er veldig aktive. De bruker mye energi. Da blir det mye avfallsstoffer, eller "søppel". I hjernen er det vannkanaler som fjerner søppelet. Søppeltømmingen skjer mest om natten når man sover. Derfor er det utrolig viktig å sove nok. Hvis ikke, hoper søppelet seg opp, og da klarer ikke hjernen å reparere seg selv.

 

Publisert i spesialutgave om grenser, august 2016.