Vitaminer

Vitaminer er stoffer som er nødvendige for den levende organismes funksjoner. Vi får alle vitaminer gjennom kosten, unntatt vitamin D som også kan dannes i huden ved sollys, og vitamin K som dannes av tarmens bakterier.