Økologi

Økologi er en vitenskap, og må ikke forveksles med miljøvern. Økologi er læren om helheten i naturen, om hvordan dyr, planter og deres omgivelser virker sammen for å forme naturens tilsynelatende stabile samspill. "Nothing in biology makes sense, except in the light of evolution” (Theodosius H. Dobzhansky 1973).
”very little in evolution makes sense, except in the light of ecology” (Mike Begon 1986).