Nanoteknologi

Nanoteknologi foregår på atom- og molekylnivå. Det handler om å utvikle teknikker for å styre naturens minste byggeklosser og er teknologi i bitte liten skala. Ved å sette sammen atomer på andre måter enn naturen selv gjør, kan forskere lage materialer som har helt nye egenskaper. Størrelsene regnes i nanometer, som er en milliarddel av en meter.