EKSPERIMENTER

Vi har mange forslag til eksperimenter som kan gjøres hjemme eller på skolen.