Charles Darwin

Charles Darwin (1809 -1882) var en britisk naturforsker som etter en jordomseiling med båten "Beagle" i 1831-36 skrev "Artenes opprinnelse" på bakgrunn av studier av fauna, flora og geologi underveis.

Hans epokegjørende teori om artenes utvikling gjennom naturlig utvalg kom i 1859.

Darwin mente også at mennesket stammer fra samme dyregruppe som apene. Selv om Charles Darwins teorier har vært sterkt omstridt, ikke minst fra religiøse grupper, har hovedtrekkene i dem blitt stadfestet av moderne genetisk forskning.