Biologi

Biologi er læren om levende natur. Biologi kan for eksempel handle om forskning på dyr (zoologi) og planter (botanikk).