Svensk steinaldermann var en kvinne

I 1939 fant en svensk bonde et skjelett i åkeren sin i Skåne i Sør-Sverige. Det lå også noen redskaper der, og datidens forskere mente at de var blitt brukt til å fiske med. De gikk derfor ut fra at skjellettet tilhørte en mann.

åker, dyrket mark

Skjelettet var godt bevart og ble funnet i sittende stilling. Det lå også noen redskaper der, og datidens forskere mente at de var blitt brukt til å fiske med. Dermed gikk de ut fra at skjelettet tilhørte en mann. For kvinner fisket vel ikke!

Det var ikke noe annet ved funnet som kunn fortelle noe om kjønn. Men forskerne fant ut at han hadde levd i steinalderen for svært lenge siden. Dette skjelettet var dermed det eldste gravfunnet som er gjort i hele Norden.

Utstilt på Historiske museet i Sverige

Noen år senere ble steinaldermannen utstilt på Historiska museet i Stockholm, og der ble han (hun) en av de mest populære gjenstandene. Enda 40 år seinere skulle museet forandre og flytte om på utstillingene. dermed fikk museets beinekspert sjansen til å undersøke skjelettet nærmere. Da fant han en skade i skjelettets skambein, og denne skaden var et bevis på barnefødsel. Dermed ble "steinaldermannen" forvandlet til en mor.

I 1996 ble det startet et prosjekt der ti eksperter fra hele Sverige gikk sammen om å studere kvinnen med nye og forbedrede metoder. Ut fra skjelettet fant de ut at hun var 40-45 år da hun døde. Men slitasjen på tennene tydet heller på at hun var mellom 33 og 40 år. Kroppslengden ble beregnet til 151 centimeter. Tenner og hake har kvinnelige trekk, og de fant ingen hull i tennene.

Drept av en flintspiss?

Det spinkle skjelettet har spor av en infeksjon på høyre håndledd, kanskje etter en blodforgiftning. Det var en ganske vanlig dødsårsak helt fram til antibiotika ble tatt i bruk for om lag 50 år siden. Men forskerne kunne ikke si om blodforgiftningen var dødsårsaken i dette tilfellet. Kanskje ble hun heller drept av en pil med flintspiss, en slik ble nemlig funnet ved skjelettets brystkasse.

Kvinnen hadde også med seg et redskap av bein som hun har brukt som flåkniv eller dolk. Den ble funnet under kvinnens bekkenbein, som er beinet inne i rompa vår. Kanskje har hun hatt den i beltet.