Salt i innsjøene?

Hvorfor er det ikke salt i innsjøer, spør en nysgjerrig leser oss. Det lurte vi også på. Derfor brakte vi spørsmålet videre til Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

innsjø oval fjell

En forsker ved NIVA forteller oss at det faktisk er salt i innsjøene. Det er bare så lite at vi ikke smaker det. I alt vann som har rent på Jordas overflate en stund finnes det litt salt. I regn derimot, er det ikke salt. Eller det skal egentlig ikke være det. Men lite granne er det der også faktisk. Det er på grunn av forurensning som er kommet opp i atmosfæren, og fordi det under uvær piskes opp ørsmå vanndråper med salt fra havet som blander seg med vannet i lufta.

Når det nesten saltfrie regnvannet treffer bakken og siver ned i jordsmonnet, løser det opp ørsmå deler og får da et lite innhold av oppløste salter. Hvor mye salter som løses opp og hva slags salter som kommer i vannet, er avhengig av hvilken type geologi som er i området. Når vannet har siget gjennom jord en stund, kommer det ut i bekker og innsjøer.

Fordi saltinnholdet i dette vannet er for lite til at vi kan smake det, kalles alt innlandsvann i Norge for ferskvann. Slik er det ikke over alt i verden. For eksempel er Dødehavet en innsjø, men vannet der er mer enn 10 ganger så salt som sjøvann. Dødehavet ligger 396 meter under havoverflaten, og fordi vann ikke kan renne oppover, har ikke Dødehavet noe utløp i havet. Alt vann som forsvinner fra Dødehavet må fordampe. På denne måten blir vannet også destillert – det vil si at vannet forsvinner til værs, mens saltene blir igjen. Det gjør at Dødehavet blir saltere og saltere.

Havet som dekker det meste av jordoverflaten har heller ikke noe avløp. Det eneste vanntapet skjer også her ved fordamping. Vannet går til værs og saltet blir igjen. Når vannet kommer ned igjen som regn på land, løser det opp litt mer jordsalter, og tar disse med tilbake til havet. Derfor blir også havet saltere og saltere. Men dette går fryktelig sakte, så sakte at forskere ikke har greid å måle det i de få hundre årene de har drevet slike målinger.