Rare frosker

Nylig oppdaget to forskere en lilla tjukkas som hoppet rundt i fjellene i India. Den er så liten at den får plass i håndflaten din, og har verdens merkeligste snute.

Fakta om amfibier

Frosken er et amfibium. Amfibiene (frosker, padder og salamandere) har levd på kloden vår i mer enn 250 millioner år - de dukket opp nesten 100 millioner år før dinosaurene. Mange av amfibiene er i dag truet av utrydding.

Vi har seks arter amfibier i Norge: frosk, spissnutefrosk, padde, damfrosk, liten salamander og stor salamander.

I eventyret blir gjerne frosken forvandlet til en prins. I virkeligheten er det slik at amfibiene forvandler seg fra rumpetroll som puster med gjeller under vann, til voksne som først og fremst puster i luft. Gjennom huden kan de også ta opp oksygen fra vannet.

Frosken er sju centimeter lang og har fått det velklingende navnet Nasikabatrachus sahyadrensis. Forskerne tror froske-arten kan ha hoppet rundt i så mye som 130 millioner år.

Det finnes mange andre rare frosker, og sikkert mange som ennå ikke er oppdaget. I Afrika finnes det en frosk med pels langs sidene. Og monsterfrosken Rana goliath er 40 centimeter og veier like mye som 15 literkartonger med melk! I Australia lever det en frosk som spiser alle eggene sine etter å ha lagt dem, og som hoster opp et helt kull med fiks ferdige barn noen uker senere. Men forskerne har foreløpig ikke kommet over frosker som forvandler seg til prinser hvis man kysser dem …

Frosk1/NYSGJERRIGPER/0104(Ikke bruk uten etter avtale med Nysgjerrigper)FOTO: S.D. BIJU & F. BOSSUYT

Denne lilla frosken er funnet i fjellene Ghats vest i India. Området regnes som et av verdens åtte viktigste områder for biodiversitet. Det vil si et område som rommer mange spesielle arter som gjerne ikke finnes andre steder i verden.

Publisert i Nysgjerrigper nr 1/04