Prisbelønt solsatellitt

Siden 1995 har satellitten SOHO gitt oss viktig informasjon om sola. Nå har SOHO-forskerne fått verdens viktigste pris innen romforskning for arbeidet sitt.

sola SOHOFor noen måneder siden eksploderte sola i de største solstormene forskerne noensinne har registrert. Satellitten SOHO gir oss viktig informasjon om blant annet disse eksplosjonene, slik at vi kan være bedre forberedt her på jorda. FOTO:NASAPrisen kalles "The Academy Laurels for Team Achievements", og er tidligere gitt til blant andre forskerne ved romstasjonen MIR.

SOHO har gitt oss bedre forståelse for hva som skjer inne i sola, og hvordan den påvirker klimaet på planeten vår. SOHO har blant annet varslet om store solstormer. Solstormene kan bli så kraftige at de ødelegger kraftnett og datamaskiner, og virker inn på navigasjon om bord i fly og skip.

Siden 1995 har SOHO gått i bane rundt sola. Satellitten har mange avanserte instrumenter og måleapparater som undersøker sola. Instrumentene har tatt bilder av sola og sendt opplysninger ned til datamaskinene til over tusen solforskere i tjue land. Flere norske forskere har vært involvert i arbeidet med SOHO.

Les om SOHO på nysgjerrigper.no Du kan også besøke SOHOs nettsted

Publisert i Nysgjerrigper nr 2/04