Plukker folk i Vegusdal bær?

Folk har slettes ikke sluttet å plukke bær! Det slår 3. klasse ved Engesland skole fast og blir vinnere av 5000 kroner og Helseprisen i Årets Nysgjerrigper 2006.

Engesland skole/ Årets Nysgjerrigper 2006

Av 3. klasse ved Engesland skole i Vest-Agder. Vinner av Helseprisen i Årets Nysgjerrigper 2006.

Dette lurer jeg på!

I regionsavisa Fædrelandsvennen står det en reportasje om eldre mennesker som plukker bær. I reportasjen står det at nesten ingen barn eller unge mennesker plukker bær lenger. Men tredjeklassingene ved Engesland skole tror ikke dette stemmer i sin egen bygd. Men de vet jo ikke sikkert, og må forske på spørsmålet: Plukker folk i Vegusdal bær?

Hvorfor er det slik?

Slik tror forskerspirene at det er i sin egen bygd:

• Mange i Vegusdal er glade i å ferdes i skog og mark. Det er tradisjon å samle fra naturens spiskammers.

• Mange liker hjemmelagd syltetøy.

• Mange vet at bær er sunt og godt.

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene vil først og fremst gjennomføre en stor spørreundersøkelse blant alle som går på barne- og ungdomsskolen sin. Både elever og lærere må i ilden for at de skal få et resultat som er så representativt som mulig.

Ut for å hente opplysninger!

De bruker masse tid på å lage gode spørsmål, spørsmål som gir svar på det de ønsker å finne ut av. Før jul får alle som går i tredjeklasse tre skjemaer de skal svare på. Etter jul engasjerer de resten av skolen, og alle som går ved skolen blir bedt om å delta. 86 personer er med i undersøkelsen. Tredjeklassingene forsker med liv og lyst, og enkelte av elevene kunne ikke tenke seg å holde på med noe annet på skolen.

Dette har jeg funnet ut!

Mange av de spurte plukker bær: 67 svarer ja, mens 19 ikke er bærplukkere. Folk plukker mange forskjellige bær. Blant ville bær er blåbær og tyttebær mest populære og av hagebær er det jordbær og rips som er favorittene. Undersøkelsen styrker det elevene trodde: at bærtradisjonen i hvert fall er stadig populær på deres eget hjemsted.

Fortell til andre!

Elevene legger fram resultatene fra undersøkelsen på en morgensamling i gymsalen ved skolen. De inntar scenen og har også invitert lokalavisen til fremførelsen. De har også en premie med til alle som deltok: 80 yoghurt med bær er gitt fra meieriet!

Prosjektet belønnes med 5000 kroner og Helseprisen i Årets Nysgjerrigper 2006 – gitt av Kreftforeningen. Juryen sier: ”Dere har valgt en aktuell problemstilling som forskningsmiljøer i Norge også arbeider med. Resultatene er interessante, viktig at dere har undersøkt hvilke bær som er mest populære å plukke, fordelingen av bærmengde og grunner til at folk plukker eller ikke plukker bær. Dere har arbeidet metodisk og presentasjonen av oppgaven er oversiktlig. Spørreskjemaet er bra satt sammen, og det er positivt at dere har søkt om tillatelse til å samle inn data. Konklusjonen er interessant – at folk der dere bor er aktive bærplukkere.”

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.