Piltdown-mysteriet

Sensasjon! Juristen og hobby-arkeologen Charles Dawson har gravd fram eldgamle knokkelrester etter noe som må ha vært en mellomting mellom en ape og et menneske. Det oppsiktsvekkende funnet er gjort i et grustak i Piltdown i England.

Det er nesten 90 år siden, i november 1912, at avisene var fulle av slike overskrifter. Sensasjonen fikk forskere fra hele verden til å strømme til Piltdown for å se på det Dawson hadde funnet. Det var ikke stort, bare deler av en hodeskalle og en underkjeve. Snart fant han en hodeskalle til, og en hjørnetann. Skallene var store og så nesten ut som en vanlig, menneskelig hodeskalle. Men underkjeven liknet mer på kjeven til en ape. Altså måtte knoklene ha tilhørt en av våre tidligste forfedre, et slags apemenneske med stor hjerne.

Piltdown-mannen ble oppkalt etter Dawson og fikk navnet Eoanthropus dawsoni, og forskerne regnet med at denne mennesketypen hadde levd på jorda for flere hundre tusen år siden.

Mannen som aldri hadde funnes

Forskerne fikk ikke Eoanthropus dawsoni til å passe sammen med funn av gamle mennesketyper andre steder i verden. Etter at Dawson døde i 1916, havnet funnet i en eske på britenes naturhistoriske museum, og etter hvert ble det nesten glemt.

I 1953 hadde noen forskere utviklet en metode som gjorde at de kunne finne alderen på gamle skjelettrester. De prøvde metoden på Piltdown-funnet, og snart var Piltdown-mannen på plass i avisoverskriftene igjen. For prøvene viste at knoklene ikke var mange hundre tusen år gamle, slik forskerne hadde trodd. Hodeskallene var ikke mer enn 650 år gamle, og underkjeven 500 år gammel. Men ikke nok med det: Hodeskallene stammet fra mennesker, mens underkjeven hadde tilhørt en orangutang. Og hjørnetanna hadde en gang sittet i munnen til en sjimpanse!

Da forskerne så nøyere etter, oppdaget de også noen underlige slipemerker på tennene. Noen hadde filt dem til for at de skulle passe sammen! Og alle knokkeldelene var blitt behandlet med kjemikalier for at de skulle se gamle ut. Piltdown-mannen var altså bare juks og bedrag. Og folk hadde latt seg lure – i mer enn 40 år!

Den mystiske kofferten

Ingen vet helt sikkert hvem som var skurken i denne historien. Dawson døde allerede i 1916, lenge før jukset ble oppdaget. Men i 1996 kom det fram enda noen nye opplysninger i saken. Da ble det funnet en mystisk koffert på loftet til det engelske museet for naturhistorie i London. Kofferten hadde tilhørt Martin Hinton, som jobbet på museet den gangen Piltdown-mannen ble funnet. I kofferten lå en mengde bein og tenner som var farget og slipt til på omtrent samme måte som Piltdown-knoklene. Så nå er det mange som mener at det var Hinton som var skurken, sannsynligvis sammen med Dawson.

Sannheten vant

En forsker er en som leter etter forklaringer. Og når en forsker har lagt fram det han eller hun mener er riktig, kan andre forskere arbeide videre med resultatene. Derfor er det svært vanskelig å jukse uten at det blir oppdaget – til slutt.

Publisert i Nysgjerrigper 4, 2002