Om Nysgjerrigpermetoden for lærere

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som kan brukes i alle fag i grunnskolen, helt fra første klasse. Metoden integrerer arbeid med grunnleggende ferdigheter, kompetansemål i fagene og sosial kompetanse.

Anette med elever

Hva er Nysgjerrigpermetoden?

Nysgjerrigpers arbeidsmetode er en forenklet variant av hypotetisk-deduktiv metode. Elevene skal selv finne en problemstilling som de formulerer hypoteser til. Sammen skal de så utvikle, velge ut og gjennomføre metoder for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner, og avslutningsvis presenterer de forskningsprosjektet for andre.  

Introduksjonsfilmer

Her finner du to filmer som forklarer Nysgjerrigpermetoden. 

Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Veiledningsheftet gir en innføring i Nysgjerrigpermetoden og praktiske tips til skolebruk.    

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden i pdf-format (bokmål)

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden i pdf-format (nynorsk)  

Presentasjon 

Vet du ikke helt hvordan du skal sette igang et Nysgjerrigper-prosjekt? Last ned presentasjon du kan bruke som støtte ved oppstarten

Hvorfor bruke Nysgjerrigpermetoden?

Med Nysgjerrigpermetoden ønsker vi at elevenes skal få innblikk i grunnleggende trekk ved vitenskap og få jobbe kreativt og vitenskapelig i samarbeid med andre. Nysgjerrigpermetoden handler om å bli bevisst hvordan vi skaffer oss ny kunnskap og hvor etablert kunnskap kommer fra. Dette er fagovergripende kompetanse som ikke blir utdatert.  

"Vitskapeleg tenkjemåte"

Vitenskapelig tenkemåte og metode har sin naturlige plass i skolen. Dette slås fast i skolens formålsparagraf, som sier at opplæringen skal "fremje...vitskapeleg tenkjemåte".

Læreplanens generelle del sier mye om hvor viktig vitenskapelig arbeidsmetode er for å oppnå større aktivitet og skaperglede blant elevene. Vitenskapelig arbeidsmetode utvikler både kreative og kritiske evner, og er innen rekkevidde for alle elever.

Utforskaren og Forskerspiren

Kunnskapsløftet understreker betydningen av undring og nysgjerrighet - blant annet gjennom beskrivelsen av Utforskaren og Forskerspiren. Nysgjerrigpermetoden er imidlertid mer enn bare samfunnsfag og naturfag. I et vitenskapelig prosjektarbeid opphører de faglige grensene - dvs. det kreves tverrfaglig innsats og bruk av grunnleggende ferdigheter.

Lag rapporten på Nysgjerrigpermetoden.no

Nettstedet nysgjerrigpermetoden.no er et gratis verktøy der du kan opprette et arbeidsområde på internett for å arbeide med vitenskapelig prosjektarbeid. Logg deg inn på nysgjerrigpermetoden.no her. 

På nysgjerrigpermetoden.no følger du en seks trinns "oppskrift" på hvordan et forskningsprosjekt kan gjennomføres. Du kan legge inn tekst og bilder, og underveis kan du hente tips fra verktøykassa.

Inspirasjon på nett

Under Nysgjerrigper-prosjekter finner du sammendrag av et utvalg prosjekter som er sendt inn til konkurransen Årets Nysgjerrigper.

Se også avsluttede prosjekter på nysgjerrigpermetoden.no.

Les og la deg inspirere til å gå i gang med forskning i klasserommet.