Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Med Nysgjerrigpermetoden blir elevene utfordret til å stille spørsmål, lage hypoteser og gjøre egne undersøkelser i et forskningsprosjekt. Bruk metoden til utforskende undervisning i alle fag.

Anette med elever

Her får du som er lærer informasjon om hvordan dere kan forske i skolen ved å bruke Nysgjerrigpermetoden.

Gjennomfører dere et forskningsprosjekt, kan dere bli med i Nysgjerrigper-konkurransen.  

Les om hvordan dere deltar i Nysgjerrigper-konkurransen.

Nysgjerrigpermetoden - kort forklart

Nysgjerrigpermetoden har 6 trinn 

1. Dette lurer jeg på

2. Hvorfor er det slik?

3. Legg en plan

4. Hent opplysninger

5. Dette har vi funnet ut

6. Fortell til andre  

Les lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Veiledningsheftet gir en grundig innføring i Nysgjerrigpermetoden og inneholder praktiske tips til hvordan du som lærer kan veilede elevene i et forskningsprosjekt.    


Du kan også laste ned utskriftsvennlige versjoner av lærerveiledningen: 

Last ned lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden på bokmål eller lærereveiledning i Nysgjerrigpermetoden på nynorsk.

Slik har andre gjort det 

Kompetansemål

Nysgjerrigpermetoden dekker kompetansemål under både Utforskaren i samfunnsfag og Forskerspiren i naturfag. Men Nysgjerrigpermetoden er mer enn samfunnsfag og naturfag. I et vitenskapelig prosjektarbeid opphører de faglige grensene - dvs. det kreves tverrfaglig innsats og bruk av grunnleggende ferdigheter.

Læreplanens generelle del sier mye om hvor viktig vitenskapelig arbeidsmetode er for å oppnå større aktivitet og skaperglede blant elevene. Vitenskapelig arbeidsmetode utvikler både kreative og kritiske evner, og er innen rekkevidde for alle elever.