Lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Med Nysgjerrigpermetoden blir elevene utfordret til å stille spørsmål, lage hypoteser og gjøre egne undersøkelser i et forskningsprosjekt. Bruk metoden til utforskende undervisning i alle fag.

Anette med elever

Her får du som er lærer informasjon om hvordan dere kan forske i skolen ved å bruke Nysgjerrigpermetoden.

Gjennomfører dere et forskningsprosjekt, kan dere bli med i Nysgjerrigper-konkurransen.

Les lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden

Veiledningsheftet gir en grundig innføring i Nysgjerrigpermetoden og inneholder praktiske tips til hvordan du kan veilede elevene i et forskningsprosjekt.    

Du kan laste ned heftene med lærerveiledning i Nysgjerrigpermetoden på bokmål eller lærereveiledning i Nysgjerrigpermetoden på nynorsk. Du kan også bestille lærerveiledningen og annet materiell og få det gratis tilsendt.


Nysgjerrigpermetoden - kort forklart

Nysgjerrigpermetoden har 6 trinn 

1. Dette lurer jeg på

2. Hvorfor er det slik?

3. Legg en plan

4. Hent opplysninger

5. Dette har vi funnet ut

6. Fortell til andre  

Slik har andre gjort det 

Kompetansemål

Nysgjerrigpermetoden dekker kompetansemål under både Utforskaren i samfunnsfag og Forskerspiren i naturfag. Men Nysgjerrigpermetoden er mer enn samfunnsfag og naturfag. I et vitenskapelig prosjektarbeid opphører de faglige grensene - dvs. det kreves tverrfaglig innsats og bruk av grunnleggende ferdigheter.

Læreplanens generelle del sier mye om hvor viktig vitenskapelig arbeidsmetode er for å oppnå større aktivitet og skaperglede blant elevene. Vitenskapelig arbeidsmetode utvikler både kreative og kritiske evner, og er innen rekkevidde for alle elever.