Lærerkurs

Har du lyst til å forske sammen med elevene dine på barnetrinnet? Nysgjerrigpers ressurslærere holder gjerne kurs i Nysgjerrigpers utforskende, vitenskapelige arbeidsmetode.

Mange lærere ønsker å vite mer om hvordan andre lærere og elever jobber utforskende i barneskolen. Derfor har Nysgjerrigper etablert sitt eget nettverk av ressurslærere. Dette er lærere som har lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden, og som har et stort engasjement for det å forske med barn.

Følg et kurs på nett 

Se film fra innføring i Nysgjerrigpermetoden. Kurset ble holdt på Nysgjerrigperkonferansen 2015 og varer i to timer.  

Skolekurs og konferanser

Ressurslærerne våre bidrar gjerne med tips og råd om hvordan du kan bruke utforskende, vitenskapelig arbeidsmetode i barneskolen. De holder lærerkurs og forelesninger i Nysgjerrigpermetoden.

Ressurslærerne kan også holde korte innlegg på seminarer, konferanser og samlinger der temaene er vitenskapelig arbeidsmetode, prosjektarbeid eller andre relevante temaer - etter nærmere avtale med den enkelte ressurslærer, skolen og Nysgjerrigper.

Her finner du Nysgjerrigpers ressurslærere!