Lærerkurs

Har du lyst til å forske sammen med elevene dine på barnetrinnet? Nysgjerrigpers ressurslærere holder gjerne kurs i Nysgjerrigpers utforskende, vitenskapelige arbeidsmetode.

Mange lærere ønsker å vite mer om hvordan andre lærere og elever jobber utforskende i barneskolen. Derfor har Nysgjerrigper etablert sitt eget nettverk av ressurslærere. Dette er lærere som har lang erfaring med å jobbe etter Nysgjerrigpermetoden, og som har et stort engasjement for det å forske med barn.

Følg et kurs på nett 

Se film fra innføring i Nysgjerrigpermetoden. Kurset ble holdt på Nysgjerrigperkonferansen 2015 og varer i to timer.  

Skolekurs og konferanser

Ressurslærerne våre bidrar gjerne med tips og råd om hvordan du kan bruke utforskende, vitenskapelig arbeidsmetode i barneskolen. De holder lærerkurs og forelesninger i Nysgjerrigpermetoden.

Ressurslærerne kan også holde korte innlegg på seminarer, konferanser og samlinger der temaene er vitenskapelig arbeidsmetode, prosjektarbeid eller andre relevante temaer - etter nærmere avtale med den enkelte ressurslærer, skolen og Nysgjerrigper.

Her finner du Nysgjerrigpers ressurslærere!

Sist endret: 21.04.2004

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle