Naturens nanomaskiner

Det kan se ut som om det er de store dyrene og plantene som er viktige på jorda. I virkeligheten er dette mikroorganismenes planet.

HIV/NYSGJERRIGPER/0403/Ikke bruk uten etter avtale med NysgjerrigperFOTO:SPL/GV-PRESSI naturen ser det ut til å finnes en enkel regel: Jo mindre en organisme er, desto flere finnes det av den. Det er rundt seks tusen ulike arter av pattedyr, en gruppe med store dyr som blant annet omfatter mennesker, hvaler og mus. Til sammenlikning finnes det opptil seks millioner ulike typer av små insekter.

Mikroorganismer

Ingen har tall på hvor mange slags mikroorganismer som lever på jorda. Mikroorganismer er livsformer som er så små at de ikke kan sees uten et mikroskop, og de er svært viktige for alt annet som lever her. De første livsformene på jorda var mikroorganismer, og de var alene på planeten vår i mer enn tre milliarder år. Det var mikroorganismer som begynte å slippe ut oksygen for to milliarder år siden, og som dermed skapte luften vi puster inn i dag.

Mikroorganismer

Mikroorganismer er så små at vi ikke kan se dem uten mikroskop. Organismene er svært viktige for alt liv på jorda. Noen forskere tror det kan finnes opptil hundre millioner arter av mikroorganismer på jorda.

De første store dyrene på jorda oppsto da mikroorganismer slo seg sammen. Slik er det fortsatt, og kroppen din består av mer enn ti tusen milliarder mikroskopiske celler.

De første større dyrene på jorda oppsto da mikroorganismer slo seg sammen, og fremdeles er det slik at alle store dyr og planter er bygd opp av mikroorganismer. Kroppen din består for eksempel av mer enn ti tusen milliarder mikroskopiske celler.

Naturens byggesteiner

Ved å sette sammen atomer og molekyler kan celler lage energi og kjemiske forbindelser de trenger for å leve, samtidig som de skaffer seg råmaterialene til å lage nye celler. Selv de største organismene i naturen er blitt til ved at mikroskopiske celler har satt sammen enda mindre molekyler, bit for bit. Selv de flere hundre meter høye sequoia-trærne i California er blitt til slik.

Publisert i Nysgjerrigper nr 4/03