Når språk forsvinner

Mange planter og dyr står i fare for å bli utryddet fra jorda. Det gjør også mange språk. I gjennomsnitt dør faktisk ett språk annenhver uke.

kort fortalt

Det finnes rundt 6000 språk i verden. Rundt halvparten av språkene står i fare for å forsvinne i løpet av de neste hundre årene. Hver måned forsvinner to språk. Enkelte av de samiske språkene er blant dem som dør ut.

Språkforskere i Tromsø arbeider for å skrive ned og sammenlike mange hundre språk. Slik kan de hindre at språkene forsvinner helt, samtidig som de håper å finne ut hvordan alle verdens språk er bygd opp.

Har du hørt eldre mennesker bruke ord og uttrykk som du ikke forstår? Det er ofte ord som var helt vanlige da de var barn, men som nesten ingen lenger bruker. Ord forsvinner, og språket forandrer seg hele tiden. Vi slutter å si enkelte ord, og vi begynner å bruke nye ord.

I Norge låner vi ord fra andre språk, spesielt fra engelsk. Vi sier ofte snowboard i stedet for snøbrett og e-mail i stedet for e-post. Men det er ikke stor fare for at det norske språket skal dø ut. Vi leker hele tiden med språket og synes det er morsomt å bruke noen utenlandske ord av og til.

Men noen ganger er det mer dramatisk. Noen ganger ”dør” et helt språk. Det kan skyldes at menneskene som brukte språket, dør, for eksempel i krig eller naturkatastrofer. Men de fleste språk dør litt etter litt fordi folk slutter å snakke dem, og heller begynner å bruke et annet språk.

Folk flytter, språk forsvinner

Hva skjer hvis stedet du bor på, plutselig blir en del av Sverige? Da vil du gå på en svensk skole og få svenske lærere. Etter kort tid snakker hele familien og alle vennene dine svensk og ikke norsk. Det er nettopp dette som har skjedd i byen Flensburg, som før var en del av Danmark, men som nå er en del av Tyskland. Når en grense mellom to land flyttes, betyr det som oftest at innbyggerne skifter språk, og at ett språk forsvinner.

MarsboerHvis en Mars-boer kom til jorda, ville han tro at vi bare hadde ett språk med mange forskjellige variasjoner.

6000 språk i verden

I dag finnes det rundt 6000 språk i verden. Hvert av disse språkene er en skattekiste for menneskene som snakker dem. For språket er ikke bare en måte å overføre ord fra en person til en annen. Språket bruker vi også når vi tenker og finner ut nye ting.

Enkelte språk brukes bare av et par tusen mennesker. Hvis folk flytter eller slutter å bruke disse språkene, vil det bare gå få generasjoner før språket er helt vekk.

Språk i fare

Forskere ved Universitetet i Tromsø tror at halvparten av alle språkene som snakkes i verden, vil forsvinne innen utgangen av dette århundret. Det betyr at vi bare har rundt 3000 språk igjen i år 2100. Blant språkene som står i fare for å forsvinne, er flere av de samiske språkene og romani, som er språket sigøynere snakker.

Forskerne ønsker å vite mye om de språkene som er i ferd med å bli borte. Derfor er forskerne i gang med å skrive ned og sammenlikne mange hundre språk. Slik kan vi hindre at språkene forsvinner helt.

Et mysterium

En annen grunn til å skrive ned disse språkene er at forskerne ønsker å løse et stort mysterium, nemlig hvordan alle språk i verden er bygd opp. For selv om andre språk kan høres veldig forskjellige ut for deg og meg, så mener forskerne at det finnes massevis av likheter mellom dem. Disse likhetene er de interessert i å finne.

Publisert i Nysgjerrigper nr 2/03