Når fryser det is på Malangen?

En islagt fjord, mange eksperimenter og mye kreativitet: 1.–3. klasse ved Hamnvåg Montessoriskole i Troms er vinnere av Naturfagprisen på 5000 kroner i Årets Nysgjerrigper 2006.

Hamnvåg Montessoriskole skole/ Årets Nysgjerrigper 2006 Av 1.-3. klasse ved Hamnvåg Montessoriskole i Balsfjord i Troms. Vinner av Naturfagprisen i Årets Nysgjerrigper.

Dette lurer jeg på!

Etter noen kalde dager i oktober, legger det seg tykk is på Malangen. Det er merkelig, for det er mange år siden sist gang. Hvorfor skjer dette?

Hvorfor er det slik?

Elevene setter opp følgende hypoteser:

• Mye regnvann som fryser raskere enn saltvann

• Veldig kulde

• Kaldt vær og mye vind og ekstra kaldt (effektive kuldegrader)

• Klimaendringer.

Legg en plan for undersøkelsen!

Gjennom forskningen vil de også undersøke nabofjordene. De trenger midler fra Nysgjerrigperfondet for å gjennomføre alle planene sine, som blant annet er: Ekskursjon til Værvarslinga i Tromsø, kjøpe beholdere og analysere vannprøver, dra på tur med isbryteren. De må gjennomføre mange forsøk for å finne svar.

Ut for å hente opplysninger!

Elevene utfører forsøk både inne og ute – for eksempel saltvann som møter ferskvann, egg som flyter i saltvann og synker i ferskvann. De lærer at ferskvann er lettere enn saltvann og utvinner saltvann fra havet (som har overraskende høyt saltinnhold). Et annet forsøk viser at ferskvann fryser fortere: De legger to begre med saltvann og ferskvann i skolens fryseboks. Ferskvannsisen er mye sterkere enn den av saltvann – det er lettere å ødelegge saltvannsis og dermed tryggere å gå på ferskvannis.

Det er mindre salt i overflatevannet enn lenger nede. Dette finner de ut ved å ta prøver på 4 meters dyp og i overflaten. Når det har regnet mye er det mindre saltvann i havoverflaten. Et laboratorium i Tromsø gjør nøyaktige målinger av prøvene deres.

Undersøkelsene viser også at det er mye ferskvann i Malangen fordi Målselva renner ut i Malangen. Det er fire kraftstasjoner som slipper ut mye vann i Malangen. Mer ferskvann er kommet etter at disse ble bygget, den siste i 1972.

Elevene observerer også været gjennom mange måneder. Slik finner de ut at det må være minusgrader i mange dager på rad for at vannet skal fryse. De lærer også om hvilket vær de får ved ulike vindretninger og at det er kaldest når vinden kommer fra øst. For at fjorden skal fryse må det være stille og kaldt vær. Vinden, jordrotasjonen og tidevannet påvirker havstrømmene.

Dette har jeg funnet ut!

Elevene konkluderer med at ferskvann fryser raskere enn saltvann. I Malangen kommer mye ferskvann fra Målselva og kraftstasjonene. Men mer enn kulde må til: stille og kaldt vær i tillegg til mye ferskvann. De har også lært at kulde og vind ikke fører til is. Hypotesen om klimaendring har vært vanskelig å undersøke selv om det har fått tak i en del historisk data.

Fortell til andre!

Prosjektet presenteres på foreldrekaffe for familie og andre slektninger. De sørger for at det ligger en kopi av rapporten i lesekroken på biblioteket. Se gjerne i pdf-filen av rapporten for fremgangsmåten rundt forsøkene.

Elevene vinner Naturfagsprisen i Årets Nysgjerrigper 2006. Prisen er på 5000 kroner og gis av Naturfagsenteret. Juryen sier: ”Dere har tatt utgangspunkt i observasjoner i nærmiljøet. Dere har vist stor grundighet i utvikling av hypoteser og hypotesene er testet og undersøkt på en variert måte. Kunnskap er innhentet både fra egne eksperimenter og informasjon fra andre kilder. Rapporten er systematisk og godt skrevet og hypotesene er drøftet i forhold til nyvunnet kunnskap. Elevene får Naturfagprisen for sitt grundige og kreative arbeid.”

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.