Med øyne som TV-skjermer

Visste du at insekter kan ha inntil 10 000 øyne? Insektenes øyne er ikke som våre. De er sammensatt av mange, ofte hundrevis eller tusenvis, små enkeltøyne.

Elefantøye, elefant, øye

Slike sammensatte øyne kaller vi fasettøyne. Hvert deløye har en egen linse, som er en del av insektets hud og er helt stiv. Derfor kan ikke insektene fokusere øynene sine slik vi gjør.

Et fasettøye ser ut som et knippe med staver, der hvert enkeltøye er en stav. Rundt hvert enkeltøye sitter det fargeceller som stenger for lyset, slik at lys ikke kan “smitte” fra ett enkeltøye til et annet. Dette gjør at bildet insektet ser blir skarpere og ikke “flyter ut”. Men når det er mørkt, kan noen insekter trekke disse fargecellene sammen slik at lyset spres utover flere enkeltøyne. Det er omtrent som om de ruller opp en rullegardin. Da kommer det mer lys inn i hvert enkeltøye, og det blir lettere å se i mørket, men ikke så skarpt.

Den innerste delen av hver stav, hvert enkeltøye, består av synsceller som registrerer lyset. Hjernen setter sammen bildene fra alle enkeltøynene til ett bilde.

Det er ingen mennesker som vet helt sikkert hvordan insektene oppfatter det de ser, men man tror at det er som en TV-skjerm – en mosaikk av bittesmå lysprikker som til sammen danner et bilde. Jo flere enkeltøyne et insekt har (jo flere prikker på TV-skjermen), desto skarpere blir bildet det ser.

Øyenstikkerne har de aller største fasettøynene, de er jo raske luftjegere som trenger å se skarpt. De har opptil 5000 enkeltøyne på hver side av hodet.

Så nå vet du det!

Publisert i Nysgjerrigper 5, 1998