Med 1 000 000 000 blåskjell på snor

Dyrking av blåskjell kan bli stor næring i Norge. Oppdretten er enkel og krever lite arbeid. Ved oppdrettssenteret Lysefjorden Skjell i Rogaland fester det seg hver vår en milliard blåskjellyngel til snørene de har hengt ut i havet.

Blåskjell (mange), sjømat, havbunn (høydebilde)

I norske fjorder finnes enorme mengder blåskjellyngel. Ett enkelt blåskjell kan gyte 5-10 millioner egg. Disse flyter med havstrømmene og fester seg stort sett hvor det måtte være. Du har sikkert sett hvordan skjell klamrer seg fast til svaberg og brygger. Ikke bare kommer de strømmende av seg selv, de krever verken fôr eller gjødsel. Skjellene står som limt fast til underlaget med åpen munn og spiser av alger og annet som seiler forbi.

En meter blåskjell

Blåskjellene står og gaper i ett år og fire måneder. Da er de blitt store nok til å høstes. Et spiseklart blåskjell er ca. seks centimeter og veier rundt 15 gram. Skjellene sitter tett i tett langs snørene, og for hver meter kan man høste fem kilo blåskjell. Oppdrettsstedet i Rogaland er godt egnet. Fjorden har jevn tilgang på næring og det er sjelden giftige alger kommer til.

Haiker med laksebiler

Blåskjellene blir høstet ved å børste dem av tauene og flytte dem over i en tank. Derfra blir de sugd over i en båt som frakter dem til et skjellmottak. Her blir skjellene pakket og får ”haik” med kjølebilene som kjører norsk laks til Belgia, Frankrike, Spania og Tyskland.

Publisert i Nysgjerrigper 4, 2000