Lær mer om nanoteknologi på Forskningstorget i Oslo

Fredag 19. og lørdag 20. september kan du lære mer om nanoteknologi på Forskningstorget i Oslo. Få vite mer om nanoteknologiens mange muligheter. De to neste dagene vil vi også fortelle deg mer om nanoteknologi på nysgjerrigper.no.

Gipsmodell molekylerGipsmodell av molekyler Nanoteknologi handler kort fortalt om å flytte på atomer og molekyler slik at vi kan bygge opp nye stoffer. "Nano" kommer av det oldgreske ordet for "dverg".

Norges forskningsråd satser på nanoteknologi

For at vi i Norge skal bli gode på nanoteknologi og utvikle produkter som vi kan kjøpe i butikken, har Norges forskningsråd startet et forskningsprogram for nanoteknologi og nye materialer, NANOMAT. Forskningsrådet har ambisjoner om at Norge skal bli blant de fremste innenfor utvalgte områder av nanoteknologien. Det satses først og fremst på å utvikle nye materialer med bedre egenskaper.

55 millioner kroner

Fra og med 2003 til og med 2006 deler NANOMAT ut minst 55 millioner kroner i året til forskning innen nanoteknologi og nye materialer. Kanskje blir du en av dem som forsker på nanoteknologiens muligheter i fremtiden?

På Forskningstorget vil NANOMAT dele ut informasjon og fortelle publikum om nanoteknologi.

Nanoteknologi i Nysgjerrigper

Nysgjerrigper har tidligere skrevet om nanoteknologi i Nysgjerrigper-bladet. Se Nysgjerrigper nr. 1/2003, eller sjekk i arkivet - "noe du lurer på". I nummer 4/2003 kan du også finne et eget nano-billag inne i Nysgjerrigper-bladet.

Forskningstorget i Oslo er et av arrangementene under den nasjonale forskningsfestivalen som kalles Forskningsdagene. Festivalen foregår rundt om i hele landet fra 19. til 28. september.