Kvinnedagen 8. mars

Enkelte steder i verden blir jenter og kvinner behandlet annerledes enn gutter og menn. Denne forskjellsbehandlingen blir markert over hele verden den 8. mars.

08. mar 2005 00:00

Vanskelige ord

FN er en forkortelse for Forente Nasjoner. FN er en stor internasjonal organisasjon som ble opprettet etter den andre verdenskrig for å bevare fred i verden.

 
 

Markeringen startet i 1910, på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress i København. Her kjempet de over 100 frammøtte kvinnene om rettigheter for kvinner, inkludert stemmerett.

I 1975 bestemte FN at 8. mars skulle bli den internasjonale kvinnedagen. Men både før og etter 1975 har kvinner og menn kjempet for at kvinner i alle land skal få det bedre.

Hvis du vil lese mer om kvinnedagen, kan du se på hjemmeadressene til Store norske leksikon og FN-sambandet.