Kvifor vart det nøytralitetsvakt på Lauvikfjell før 2. verdenskrig?

Hva gjorde nøytralitetsvaktene på Lauvikfjellet, og hvordan så hytta ut? Kyrkjebø oppvekstsenter i Skafså har nok en gang hevdet seg i Årets Nysgjerrigper 2004. Elevene belønnes med spesialpris og en gavesjekk på 5 000 kroner.

Fjell-prosjekt

Av Kyrkjebø oppvekstsenter. Finalist og vinner av spesialpris i Årets Nysgjerrigper 2004.

Dette lurer jeg på!

Bestefar til en av jentene i 4. klasse forteller henne at før krigen hadde han besøkt nøytralitetsvaktene på Lauvikfjell. Ordningen gikk ut på at norske soldater skulle varsle om fiendtlige fly som kom innover landet. Oppe på fjellet stod ei hytte til formålet. Både jenta og medelevene blir nysgjerrige på å finne ut mer om ordningen og hytta, og bestefaren tilbyr seg å ta med elevene på tur for å vise hvor nøytralitetshytta har stått. På turen dukker det opp mange spørsmål, og elevene får lyst til å forske på hvorfor man holdt nøytralitetsvakt akkurat her.

Hvorfor er det slik?

Elevene tror området ble valgt fordi:

  • Lauvikfjell er en høy fjelltopp (997 m.o.h.)
  • Det var kort vei til bygda for å hente mat
  • Skafså (der de bor) ligger midt i Sør- Norge. Kanskje var det lurt med en nøytralitetsvakt som ligger like langt fra Oslo som fra Bergen?

Legg en plan for undersøkelsen!

Hvem kjenner til ordningen, og hvem vet i det hele tatt hva nøytralitetsvakt er? De bestemmer seg for å spørre folk over 35 år på hjemstedet om de vet hva nøytralitetsvakta er. Kanskje kan de få tak i de av nøytralitetsvaktene som ennå lever? Hva vet Heimevernet? Elevene vil også vite mer om hva vaktene gjorde oppe på fjellet, og hvilket utstyr de hadde. Tegninger og kunst, blant annet et stort bilde av Lauvikfjell med nøytralitetshytta, planlegger de også å lage.

Ut for å hente opplysninger!

Spørreundersøkelsen viser at det stort sett bare er de over 60 år som vet hva nøytralitetsvakt er, og svært få av disse vet noe særlig mer. De unge forskerne spør og graver, men undersøkelsene viser at mye kunnskap har gått tapt, alle vaktene viser seg for eksempel å være døde. Heimevernet og Luftforsvaret overrasker elevene med å vite lite om nøytralitetshytta ”deres”. Men de klarer likevel å finne ut en god del om hytta, blant annet at den ble satt opp av landets første ferdighusfirma.

En kaptein i forsvaret blir en viktig informant til kunnskap om hva vaktene gjorde oppe på fjellet og om hvordan hytta så ut innvendig. På loftet til en av de eldre personene de kommer i kontakt med, finner de gamle dokumenter og bilder fra tidsepoken de forsker på. De får også vite at nøytralitetsvaktene meldte om flyangrep, hadde folk i Oslo en halv time til å evakuere byen.

Dette har jeg funnet ut!

Elevene finner svar på mye av det de lurte på, og erfarer samtidig at historieforskning kan være vanskelig å forske på når man skal gå såpass langt tilbake i tid. Alle hypotesene deres er styrket, og de har også funnet ut flere nye opplysninger, nemlig at Lauvikfjell var bare en av flere luftvarslingsposter og at Skafså ligger i flyleia mellom Oslo og Stavanger/Bergen – sannsynligvis en viktig grunn til at fjellet ble valgt til utkikkspost.

Fortell til andre!

Elevene dokumenterer arbeidet sitt ved å sette sammen en stor og omfattende forskningsrapport. Arbeidet når finalen og tildeles spesial pris i Årets Nysgjerrigper 2004.

Spesialpris

Dersom et prosjekt ikke hevder seg helt i toppen, men utmerker seg på en spesiell måte, kan juryen tildele prosjektet Årets Nysgjerrigpers spesialpris. I år gikk spesialprisen til Kyrkjebø Oppvekstsenter.

Skolen er med i Årets Nysgjerrigper for femte gang siden 1996, og alle gangene har de kommet til finalen. I 2002 kom de helt opp på 3. plass.

Juryens begrunnelse for tildelingen av spesialprisen:

"Dere har levert et utrolig flott og imponerende prosjekt! Prosjektet er svært omfattende og grundig, og dere har funnet ut mye interessant og lærerikt om lokalsamfunnet deres. Juryen synes også det er fint hvordan dere i etterkant av prosjektet lager skuespill om det dere har funnet ut, og får til avisoppslag."

Juryen tilføyer at elevene gang på gang har tatt tak i problemstillinger som er interessante for lokalsamfunnet, men at historieforskning er krevende og vanskelig. Derfor er det spesielt imponerende at de klarer å gjennomføre systematiske gode forskningsprosjekter og ikke leverer rene temaarbeider.

Juryen berømmer videre elvene for deres pågangsmot, innsats og nysgjerrighet. Skolen har satt fokus på mange spennende historiske problemstillinger i bygda - og virkelig satt forskning på timeplanen ved Kyrkjebø oppvekstsenter.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.