Keivhendt-mysteriet

Høyre og venstre, riktig og galt, pent og stygt.

Hånd. Foto: PhotoDiscFoto: PhotoDiscDu vet sikkert at ”right” på engelsk betyr både ”høyre” og ”riktig”, og slik er det på flere andre språk. Ordet for ”venstre” kan også bety ”klossete” (for eksempel på gresk, fransk og tysk) ”ond”(på latin) eller ”truende” (på gresk). I Bibelen finner vi over hundre steder der høyre blir koblet sammen med noe som er godt og venstre med noe som er ondt eller dårlig. Og på nesten alle gamle malerier er djevelen keivhendt. På 1600-tallet kunne folk bli mistenkt for å være hekser eller trollmenn bare fordi de ikke var høyrehendte!

De keivhendte har virkelig fått gjennomgå opp igjennom historien. Heldigvis er det slutt på hetsen, og de fleste barn får lov til å bruke den hånden de selv vil. Men det kan være vanskelig nok å være venstrehendt i en høyrehendt verden, når alt fra sakser og potetskrellere til biler og symaskiner er lagd for høyrehendte. Men det finnes faktisk butikker som bare selger spesialutstyr for keivhendte. Den mest kjente er kanskje ”Anything Left-handed” i London.

Men hvorfor?

Omtrent en tidel av jordas befolkning er keivhendte, og slik har det vært i tusenvis av år. Verktøy og flintfliser fra steinalderen viser at prosenten var den samme den gangen som nå. Alt tyder på at folk blir født enten høyre- eller venstrehendte, og at arv spiller en stor rolle. Det har folk visst lenge. Det mest berømte eksemplet er den skotske Kerr-klanen. I denne familien var det så mange venstrehendte at de bygde vindeltrappene i borgene sine feil vei. Det vil si at de snodde seg mot klokka i stedet for med, slik at det ble lettere for keivhendte forsvarere oppe i trappa å slåss mot inntrengere nedenfra.

Men ”hendtheten” følger ikke de samme arvelovene som for eksempel øyefarge, og forskerne er ennå ikke sikre på hva som bestemmer hvem som blir keivhendte og hvem som blir høyrehendte. Og hvorfor bruker vi ikke like godt høyre og venstre hånd om hverandre?

Nyere forskning

De siste 20 årene har mange forskere vært spesielt opptatt av hjernen og forskjellen mellom de to hjernehalvdelene. Dermed er det også kommet mange undersøkelser om høyre- og venstrehendte.

Det har seg nemlig slik at nervene fra venstre side av kroppen går til høyre hjernehalvdel, mens nervene fra høyre side av kroppen går til venstre hjernehalvdel. Som regel blir arbeidet med språk og tall styrt fra venstre hjernehalvdel, mens høyrehjernen tar seg av for eksempel bilder og musikk. Hver gang du skriver, kaster ball eller pusser tennene med høyre hånd, bruker du venstrehjernen, slik at den får mer trening. Da er det jo lett å tenke seg at høyrehendte blir ekstra flinke til ting som kontrolleres av venstrehjernen, som for eksempel språk og regning. Samtidig skulle man tro at venstrehendte var ekstra musikalske og kreative, siden det vanligvis er høyrehjernen som jobber med slikt.

Det er gjort en del undersøkelser som kunne tyde på at dette stemmer. Men forskningen viser at det ikke er så enkelt. Ingen hjerner er like, og to venstrehendte hjerner kan være mer forskjellige enn hjernen til en høyrehendt og en venstrehendt. Og det finnes mange høyrehendte som både er musikalske og kreative, og mange venstrehendte som er kjempeflinke i matematikk og språk.

Forskerne kommer stadig med nye teorier om hva som gjør noen keivhendte, og det betyr at forskningen fortsetter. I mellomtiden får vi skrive, pusse tenner og kaste ball med den hånden vi synes passer best. Og være stolte og glade for at koblingen mellom hånden og hjernen funker perfekt, selv om ikke forskerne er enige om hvordan og hvorfor!

Venstrehåndsarbeid

"Venstrehåndsarbeid" er et uttrykk som brukes om noe som er slurvete og slumsete gjort. Og hvis en som er høyrehendt, prøver å skrive med venstre hånd, ser det temmelig klossete ut. Men millioner av mennesker er keivhendte og arbeider best med venstre hånd. Venstrehåndsarbeid fra en keivhendt er altså skikkelig bra!

Publisert i Nysgjerrigper 2, 2001