Informasjon fra Nysgjerrigper: Nysgjerrigperfondet 2004

Gjennom Årets Nysgjerrigper møter mange barn og unge sine første utfordringer som (ut)forskere. Høsten 2003 utlyste vi midler til å gjennomføre aktiviteter til Årets Nysgjerrigper-prosjekter. Vi har fått inn mange gode søknader fra skoleklasser over hele landet. I disse dager deler Nysgjerrigper ut 25 000 kroner til mer enn 30 spennende forskningsprosjekter.

For å oppmuntre lærere og elever i barneskolen til å gå i gang med forskningsprosjekter, ønsker Nysgjerrigper å gi støtte til aktiviteter og utstyr som er knyttet til gjennomføringen av vitenskapelige prosjektarbeider. For enkelte klasser vil støtten være avgjørende for om en klasse kan gjennomføre sitt forskningsprosjekt eller ikke.

Midlene kommer godt med i en skolehverdag med knappe ressurser til aktiviteter som krever utstyr utover lærerbøkene. Og kanskje opplever lærerne at de ved tildelingen får det lille ekstra som trengs for å motivere sine elever til undring og nysgjerrighet, gjennom vitenskapelige prosjektarbeider. Nysgjerrigper ønsker med dette å verdsette noe av alt det fantastiske arbeidet lærere utfører sammen med sine elever i barneskolen.

Les mer om tildelingen av støtte her!

Den 8. juni kårer vi vinneren av Årets Nysgjerrigper-konkurranse under en prisseremoni i Frognerparken. Les mer...