Hvorfor vasker vi hendene?

I fjor forsket de på hybelkaniner og fant ut lite hyggelige ting om disse. I år har de tatt for seg håndhygiene og funnet ut like lite hyggelige ting. I fjor vant elevene for sin forskning – i år kom de til finalen i Årets Nysgjerrigper-konkurransen.

Bakterie-prosjekt

Av 7B ved Ulsmåg skole. Finalist i Årets Nysgjerrigper 2004.

Dette lurer jeg på!

Hvorfor må vi vaske hendene med såpe før vi spiser? Hvor mange ganger gjennom livet får vi beskjed om å vaske hendene før vi spiser og hvor mange ganger sier vi ikke disse ordene selv? Er handlingen et resultat av tradisjon og følelser eller har det vitenskapelig belegg? Blir vi faktisk syke av å ikke vaske hendene? Det ville 7B ved Ulsmåg skole finne ut av.

Hvorfor er det slik?

Elevene har følgende hypoteser:

• Såpe dreper bakterier på hendene.

• Varmt springvann er bakteriefritt og uskadeliggjør bakteriene på hendene. Såpen tilfører deilig lukt.

• Vi har allerede mange bakterier i munnen og enda flere kan føre til at kroppen sykmelder seg.

• Sopp og virus er farlig. Vi dreper disse med varmt vann og såpe. Kroppen har bare godt av bakterier i små mengder.

• Vi får ikke lov til å spise med skitne hender.

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene vil dyrke fram bakterier, ta vannprøver og samle inn fakta av forskjellig slag.

Ut for å hente opplysninger!

Sjuendeklassingene dyrker fram bakterier i klasserommet, bakterieprøver fra pulten, rene hender, skitne hender, toalett, pult, vifte og fra hosting. De kontakter en rekke forskere, noe som blant annet fører til omfattende e-postkorrespondanse mellom elevene og forskerne. Elevene besøker også vanningsanlegget som renser vannet deres og tar vannprøver – både bakterie- og kjemiske prøver. Bakterieprøven viser hvilke bakterier som er i vannet, mens den kjemiske prøven måler mengden av salter, mineraler, næringsstoffer og liknende.

Elevene gjennomfører også omfattende temaarbeider om bakterier, vann, såpe og hud.

Dette har jeg funnet ut!

Prosjektet lærer elevene mye om håndhygiene og til tider har lærdommen vært litt ekkel. De vet blant annet at:

• Det er flere bakterier på tommelen enn på resten av hånden.

• Tannkosten bør oppbevares minst to meter unna klosettskålen for å hindre at tarmbakterier smitter over fra klosettskål til tannkost.

• Pulten inneholder 400 flere bakterier enn et toalett. Ved å desinfisere daglig blir antallet bakterier redusert med 99 %.

• Forkjølelsesbakterier kan overleve på en flate i opptil 72 timer.

Samtidig vet de at bakterier er godt for noe, vi trenger hver dag for å overleve: Bakterier hjelper oss å bryte ned all maten vi spiser, og de kurerer sykdommer blant mennesker.

Elevene konkluderer med at vi vasker hendene før vi spiser fordi vi kan bli syke av bakterier. Vann klarer ikke alene å drepe bakteriene, såpen er høyst nødvendig. Nesten alle bakterier dør ved 80 grader Celsius.

Fortell til andre!

Elevene lager en oversiktlig forskningsrapport, og kommer til finalen i Årets Nysgjerrigper 2004 for arbeidet sitt.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.