Hvorfor tagger man?

Tagging er et problem alle kjenner til. 7C ved Florø barneskole ville finne ut hva som får folk til å tagge – og fant svar. Elevene nådde finalen i Årets Nysgjerrigper 2004 for forskningen sin.

Tagge-prosjekt

Av 7C ved Florø barneskole. Finalist i Årets Nysgjerrigper 2004.

Dette lurer jeg på!

Læreren forteller elevene om et leskur på øya Kinn, som ligger langt ute i havet vest for Florø og der nesten ingen mennesker bor. Leskuret ble satt opp for få år siden, likevel er det nedrablet av turister på besøk. Hvorfor tagger man? lurer elevene på.

Hvorfor er det slik?

Er det slik at det blir tagget og rablet mer når noen allerede har begynt å rable? Eller skriver folk like gjerne på ”rene” vegger?

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene vil kartlegge steder i Florø der det er tagget mye. Deretter ønsker de å male over taggingen, vente en stund, og så rable på noen av stedene der de har malt. Til slutt vil de sjekke om det blir mer rabling der de allerede har rablet. De vil også intervjue folk i ulike aldersgrupper for å finne ut om de har tagget/rablet noen gang. Hva synes folk om rabling/tagging, og hvem tror de gjør det? Til slutt vil de intervjue rektorene på skolene i byen for å høre hva som gjøres mot tagging/rabling på skolene.

Ut for å hente opplysninger!

Elevene kartlegger taggingen, tar bilder og dokumenterer. Taggingen er ofte av vulgær eller seksuell art (for eksempel av typen ”Ring 5772 xxxx for å få en nytelse”). Ikke overraskende er det vanskelig å få tillatelse til å utføre rable/tagge-eksperimentet de har planlagt. Men etter en del arbeid får de lov til å male fire fotgjenger-underganger og byens busskur. De velger ut sju av dem og gjennomfører eksperimentet som planlagt.

De skriver også brev og søknader, blant annet søker de Nysgjerrigper-fondet om penger til maling, noe de får litt støtte til.

Dette har jeg funnet ut!

Eksperimentet viser at det kommer en del mer tagging hvis noen først begynner å tagge, men ikke så mye som elevene hadde trodd. Kanskje det har med at de har gjennomført eksperimentet om vinteren. De tror kanskje at resultatet ville blitt annerledes dersom de hadde utført eksperimentet på en annen årstid. Som oftest blir det ikke tagget eller rablet på nymalte steder/steder der ingen har gjort det fra før. Spørreundersøkelsen bekrefter også at folk lettere blir fristet dersom det allerede er tagget et sted, og at folk ikke gidder å tagge på nymalte steder

Fortell til andre!

Elevene lager en forskningsrapport – og når finalen i Årets Nysgjerrigper 2004 for forskningen sin.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.