Hvorfor kan det være så mange maurtuer enkelte steder?

Når det samler seg uvanlig mange dyr på ett sted, er det vanligvis fordi det stedet har spesielle ting å tilby i forhold til andre steder.

Maur som spiser, insekter

Det kan være for eksempel et gunstig klima (varme, fuktighet), reirplasser eller tilgang på mat. Når maur skal bygge seg tue, er det flere ting de ser etter. For det første leter de etter et tørt sted – du kan ofte se at maurtuene ligger på små hauger eller tuer på myrer og andre steder hvor bakken er fuktig. De vil også gjerne plassere tua slik at den vender mot sola om morgenen og formiddagen, slik at tua varmes opp, men ligger i skyggen om ettermiddagen, slik at det ikke blir for varmt utover kvelden. Og det må være et sted hvor det er tidlig bart om våren. Men fremfor alt må det være nok mat i nærheten. Maurene bærer jo med seg maten tilbake til tua, og derfor må det ikke være så veldig langt å gå for å finne den.

Maur på flyttefot

Der hvor det ligger mange maurtuer i nærheten av hverandre, kan det skyldes flere ting. Hos enkelte maurarter er det slik at unge dronninger drar ut fra hjemtua si og danner en ny koloni i nærheten. Hvis det er masse mat å finne der, kan det jo være plass til flere tuer i nærheten av hverandre. Da kan det hende at tuene dere så var slike kolonier fra én opprinnelig tue.

Det kan også være slik at alle tuene tilhørte én maurkoloni. Noen maur flytter nemlig mellom sommerhus og vinterhus. Andre ganger kan maur flytte hvis de blir mye forstyrret. Så dere etter om det var rotet oppi noen av tuene? Hvis de ligger like ved en tursti kan det jo hende at hakkespetter, rever eller tankeløse mennesker har rotet oppi tuene og tvunget maurene til å flytte rundt for å finne et roligere sted.

Publisert i Nysgjerrigper 2-98