Hvorfor har himmel og hav blå farge når begge deler egentlig er gjennomsiktige?

Du har helt sikkert sett at himmel og hav kan ha andre farger enn blått. Hverken luft eller hav er helt gjennomsiktige.

Bølger, hav, sjø, vann

Luft og vann er bygd opp av bitte små partikler som kalles molekyler. Sammen med støvkorn og andre partikler er molekylene med på å skape den blå fargen. Når du er utendørs om dagen, kommer alt lyset du ser rundt deg fra sola. Lyset fra sola er hvitt, men inneholder alle regnbuens farger (les om lyset fra regnbuen på neste side).

Solstråler

Sola ligger langt ute i verdensrommet, og sollyset må gå gjennom jordas atmosfære på vei ned til bakken. Det betyr at solstrålene må passere forbi utallige milliarder partikler. Flesteparten av solstrålene, bortsett fra blått sollys går rett forbi partiklene. Når blå lysstråler passerer partikler, kan de skifte retning. I stedet for å gå ned mot bakken, bøyes lyset av og går i en annen retning. Dette gjentar seg på ny og på ny, slik at lyset som kom direkte fra sola etter hvert beveger seg i alle retninger.

Verdensrom i mørke

På en måte kan vi si at himmelen “stjeler” blåfarge fra sola. Når de siste strimene av sollys har forsvunnet om kvelden, finnes det ikke mer blått lys å spre i atmosfæren. Da ser vi den svarte stjernehimmelen som alltid ligger “bak” den blå himmelen vi ser om dagen. Oppe i verdensrommet, over atmosfæren, er himmelen alltid svart. Der ser også sola litt blåere ut enn her nede.

Jo høyere du kommer over bakken, desto tynnere blir atmosfæren. Det betyr at det finnes færre partikler som kan spre sollys. Dermed blir fargen på himmelen mer lik det svarte verdensrommet, det vil si at blåfargen blir stadig mørkere. Når du flyr med passasjerfly, er du en mil oppe i luften. Hvis du forsøker å se på skrå oppover gjennom flyvinduet, vil du se at himmelen er mye mørkere der oppe.

Når vi ser blått hav, er årsaken omtrent den samme som gjør himmelen blå. Lyset vi ser i blått hav kommer fra sola. Nede i vannet blir blått lys spredt av partikler, slik at blå lysstråler treffer øynene våre fra mange retninger. Dermed vil et stort område med vann se blått ut.

Gjennomsiktig, eller ikke?

Du har helt sikkert sett at himmel og hav kan ha andre farger enn blått. For verken luft eller hav er helt gjennomsiktige. Himmelen kan for eksempel være gul, rød og hvit, og havet kan være både grønt, brunt og grått. Det er fordi det i lufta finnes små vanndråper, støv, røyk og gasser som kan gi himmelen en annen farge.

I vann finner vi blant annet oppvirvlet mudder og levende organismer som plankton og alger. De er med på å gi havet andre farger. Havvann er faktisk så ugjennomsiktig at det begynner å bli dunkelt noen titalls meter under overflaten. Noen hundre meter under havets overflate er alt sollys borte.

Publisert i Nysgjerrigper 4, 1998