Hvorfor har brune egg sterkere skall enn hvite?

Spørsmålet bak forskningsprosjektet dukket opp hjemme hos Ørjan. På gården hans hadde de fått ny høne som la brune egg. Da faren til Ørjan skulle krakke egget, viste det seg å være vanskelig, selv om han tok like hardt i med kniven som han pleide med de hvite eggene.

14. mai 2003 23:00

Av 7. klasse ved Sæbø skule. Årets Nysgjerrigper 2000.

Ingen kunne svare Ørjan på hvorfor det var slik, heller ikke lærer Steinar. Flere av de andre elevene syntes dette var et spennende spørsmål som de ville forske på. Elevenes arbeid om kongekrabber ble lagt til side; det store eggprosjektet var i gang! Som ekte forskere arbeidet elevene ut fra hypoteser: Kunne det være fordi fargestoffet i egget er med på å gi kraftigere skall? Eller kunne det ha noe med alderen til hønene å gjøre?

Knuse-eksperimenter

I løpet av prosjektet utførte de en rekke praktiske eksperimenter, blant annet der knuseevnen til egg med forskjellig skallfarge ble testet fra ulike høyder. Både hvite og mellomhvite egg knuste fra 13 centimeters høyde. Brune egg fikk bare sprekker fra 17 centimeter.

Elevene sjekket resultatene sine med fagfolk. De ringte derfor rundt og kom i tale med personer på fem forskjellige steder. Alle trakk elevenes undersøkelser i tvil, og mente eggknusingen bare var tilfeldig.

Nye observasjoner

Men elevene gav ikke opp, og utførte nye observasjoner. Eksperimentene deres hadde vist at brune egg hadde hardere skall enn hvite, men ikke hvorfor. Kunne det ha noe med fôret å gjøre? Både Charles og Hilde Kristina hadde høns hjemme som de ville ta nærmere i øyesyn. Charles foreslo at de skulle dele hønene i grupper, og gi gruppene ulike mengder kalk. Dette eksperimentet ble det ikke noe av på grunn av fristen for å sende inn arbeidet til Nysgjerrigper. De gikk derfor i gang med en ny runde eggknusing. Som de skriver i rapporten: ”Denne gangen testet vi så mange egg at det ble massevis av eggedosis til alle i skolefritidsordningen”. De brune eggene pekte seg igjen ut som de med sterkest skall.

Større rase

Til slutt fikk elevene en forsker i tale som mente at skalltykkelsen ikke hadde noe med verken alder eller kalkmengder i fôret å gjøre. Her var de på sporet av noe! Hans teori var at brune egg kommer fra høner av en større rase. Dette kan være årsaken til at skallet er sterkere.

Elevene skriver:

”I sjølve spørsmålet om brune egg har hardare skal enn kvite, har vi gjennom egne undersøkingar funne ut at det er slik. Berre ein av ekspertane vi var i kontakt med godtok det vi hadde funne ut, og gav oss ei fornuftig forklaring på kvifor det var slik. Tre av ekspertane sa at vi tok feil. Etter mange arbeidstimar med interessante telefonsamtalar, besøk på ”hønsefarmane” til Hilde Kristina og Charles, og massevis av eggedosis, sitt vi att med følgjande konklusjon:

Brune egg har hardare skal enn kvite! Ingen av hypotesane våre om kvifor det er slik stemde, men eit par var ikkje så dumme. Årsaka er at brune høner er av ei større rase og legg difor egg med kraftigare skal”.

I etterskriftet skriver elevene: “Det er framleis mykje vi lurar på, som til dømes om det er hardare arbeid for kyllingen å koma seg ut or eit brunt egg.”