Hvorfor flytter steinene på seg i fjæra?

De har undersøkt hvorfor stein beveger seg i fjæra, og forsket så godt at de har vunnet 3. pris på mellomtrinnet i Årets Nysgjerrigper. Premien er på 5000 kroner. Les om Nordlands-elevenes forskning her.

Hilstad skole/ Årets Nysgjerrigper 2006 Av 4.-7. klasse ved Hilstad barne- og ungdomsskole i Brønnøy i Nordland. Vinnere av 3. pris på mellomtrinnet i Årets Nysgjerrigper 2006.

Dette lurer jeg på!

Steinene i fjæra beveger seg – flere har sett det, og gjort dem nysgjerrige. Skolen ligger like ved havet og fjæra er derfor lett tilgjengelig som forskningsområde. Hvorfor flytter steinene på seg i fjæra?

Hvorfor er det slik?

For å kunne lage gode og sannsynlige hypoteser, gjennomfører klassen et faktaarbeid om ulike typer fjæresoner og strender. Etterpå setter de opp disse hypotesene:

1) Flo og fjære lager bevegelse og får steinene til å flytte på seg.

2) Strømmen i sjøen flytter steinene.

3) Salt gjør ting lettere og flytter steiner.

4) Skiftende værforhold.

5) Dyr som lever og graver seg ned under steinene flytter på steinene.

6) Isen flytter steinene.

Legg en plan for undersøkelsen!

Nøstvikfjæra ligger nærmest skolen. Den er plassert innerst i den smale fjorden Sørfjorden og er litt beskyttet. Fjæra er en blanding av sandstrand og mudderflatestrand: litt sand, stein, mudder og leire. Det kommer ut to bekker nær ved og dyrelivet er variert.

Klassen deles inn i syv grupper som drar på ekskursjon til ulik tid. Hver gang noen er ute, skal de skrive logg. Litteratur på biblioteket blir også viktig. Det samme blir forskere som de ønsker å kontakte på telefon og e-post.

En værstasjon vil være til hjelp for å finne ut mer om stedet. Temperatur i luft, sjø, vindstyrke og vindretning, nedbør skal måles fra oktober til april. Men før de setter denne opp, må de skrive brev til grunneier for å søke om lov til å sette opp værstasjonen. Og tips fra Meteorologisk institutt kan komme godt med!

Ut for å hente opplysninger!

Elevene setter i gang mange ulike forsøk: flyteforsøk, fryseforsøk og bølgeforsøk med kunstige bølger innendørs. Flo og fjæreforsøk viser at dette ikke alene er nok til å flytte store steiner.

De måler også hvordan stein blir lettere i saltvann, og gjør forsøk med å skille saltvann og ferskvann. Forsøk med dyr fra fjæra – krabbe, tangloppe, skjell og snegler – viser at disse i hvert fall ikke klarer å flytte særlig store ting.

Elevene gjennomfører også omfattende observasjoner av vær og vind. (Se gjerne alle de spennende eksperimentene i pdf-filen av rapporten for tips til ditt prosjekt).

Dette har jeg funnet ut!

Det er hold i flere av hypotesene. At steinene i fjæra flytter seg har flere og ulike årsaker. Vinden virker inn, og spesielt isen om vinteren er en viktig årsak.

Fortell til andre!

Elevene ved Hilstad lager en omfattende rapport, og legger frem arbeidet for de andre ved skolen og til foreldrene sine.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.