Hvorfor er flammen blå nederst ved veken?

Da adventstiden nærmet seg og stearinlysene ble tent, ble også forskningslysten tent hos 2. klassingene ved Vevelstadåsen skole. Forskningen holdt helt til finalen i Årets Nysgjerrigper.

Vevelstadåsen skole, vannglass / ÅNP 2006

Av 2. klasse ved Vevelstadåsen skole i Ski kommune i Akershus. Finalist i Årets Nysgjerrigper 2006.

Dette lurer jeg på!

Det er i slutten av november og adventstiden nærmer seg. Stearinlysene tennes, og noen av elevene undrer seg: Hvorfor er flammen blå nederst ved veken? Mange er usikre. Læreren forteller om problemstillingen til de andre lærerne i 2. klasse, og sammen blir de enige om at dette kan forskes på. Men det skal gå flere måneder før spørsmålet og lysestakene hentes fram igjen, men da er det full forskningsglød.

Hvorfor er det slik?

Dette tror elevene er mulige årsaker til at flammen er blå nederst ved veken:

1) Gul og oransje farge blandet sammen blir blått.

2) Bare hvite stearinlys har blå farge nederst.

3) Stearinen lager blåfargen.

4) Blå er en kald farge, derfor er det kaldest der.

5) Det er varmt der, og det blå er varmest.

6) Det blå er gass.

Legg en plan for undersøkelsen!

Elevene vil teste ut hypotesene gjennom mange eksperimenter. De vil dessuten tegne det de observerer, hele veien.

Ut for å hente opplysninger!

1) Gul og oransje farge blandet sammen blir blått: Her blander de farger i maleskrinene sine. Gul og oransje farge gir ikke blå farge.

2) Bare hvite stearinlys har blå farge nederst: De tenner gule lys, lilla lys, telys og blå lys. Men alle har blå farge nederst ved veken.

3) Stearinen lager fargen: Her tenner de en lighter og et bål i skogen. Heller ikke denne hypotesen stemmer - det er like blått lys nederst her.

4) Blå er en kald farge, derfor er det kaldest der: For å teste denne hypotesen stikker de en binders inni den blå flammen. Det er alt annet enn kaldt der!

5) Det er varmt der, og det blå er varmest: De bruker en ny binders og tester samtidig øverst og nederst. Det blir raskest varmt nederst i den blå flammen. Denne hypotesen stemmer.

6) Det blå er gass: Elevene tenner en gassflaske på et kokeapparat og observerer en blåere flamme. For å finne ut hvorfor tar de kontakt med brannmesteren i kommunen. Hans svar er at glødende partikler i den brennende gassblandingen skaper farge og lys. Blå er den varmeste delen av flammen.

Dette har jeg funnet ut!

Flammen er blå nederst uansett farge, form og størrelse på stearinlyset. Denne blå flammen er den varmeste delen av flammen. Elevene har lært nye ord som forsker, forsøk, nysgjerrigper, partikler og hypotese. Og underveis dukket andre spørsmål opp for eksempel "Hvordan kan lyset brenne?". Kanskje blir dette neste forskningsprosjekt?

Fortell til andre!

Elevene dokumenterer arbeidet sitt gjennom en rapport som de lager underveis i forskningen. Rapporten sendes inn til konkurransen Årets Nysgjerrigper og når finalen.

Se hele prosjektet som pdf-fil.

For å laste ned pdf-filer på nysgjerrigper.no trenger du Adobe Acrobat Reader.