Hvorfor er det bedre å bli klødd på ryggen enn på magen?

Hadde det ikke vært for ektemannen til klasseforstanderen, hadde nok ikke 5. klassene ved Lillesund skole høstet heder og ære i Årets Nysgjerrigper 2003. Han elsker å bli klødd på ryggen, men er ikke spesielt glad i å bli klødd på magen. Læreren planter problemstillingen hos elevene – og får svært positiv respons.

kløe - problemstilling

Av 5abc ved Lillesund skole. Spesialpris i Årets Nysgjerrigper 2003 og vinner av 5 000 kroner

Aller først må elevene finne ut om spørsmålet stemmer. Er det bare mannen til ”frøken” som føler det slik, eller gjelder dette folk flest? Dette tester de ut på seg selv, og alle unntatt én av de 81 elevene som er med på forskningen, liker best å bli klødd på ryggen.

Deretter går de i gang med å finne ut hvorfor det er slik. De har mange hypoteser:

  • Vi ligger mer på ryggen. Den blir klemt og får ikke puste
  • Vi svetter mer på ryggen
  • Vi har mer nerver på ryggen
  • Ryggen er bygd opp ulikt magen, med mer bein og mindre fett
  • Magen er mer privat
  • Det er lettere å klø seg selv på magen

For å belyse hypotesene sender de brev til alt fra kirurger, nevrologer, homeopater, healere, psykologer og hudleger. Dette resulterer i både besøk og svarbrev.

Slik tester de ut noen av hypotesene:

1. Vi ligger mer på ryggen: Elevene sjekker hvordan de selv sover. De fleste sover på siden.

2. Vi svetter mer på ryggen: Dette sjekkes ut i en gymtime; 47 svettet mest på ryggen.

3. Mer nerver på ryggen: De besøker Haugesund Medisinske Senter der de tester nervetettheten på rygg og mage. De gjør dette ved å stikke hverandre på rygg og mage med en binders bøyd til en ”u”. Dersom nervene ligger tett sammen, kan vi kjenne at vi stikker med to spisser. Hvis avstanden mellom nervecellene er stor, kjennes det som ett stikk selv om vi stikker med to.

4. Ulik oppbygning av magen: En lege viser dem et skjelett og forteller at det ikke er særlig mer bein på ryggen enn på magen.

Til slutt står de igjen med tre sannsynlige forklaringer:

  • Svetting har stor betydning for at vi klør.
  • Dessuten er magen mer privat.
  • Det er lettere å klø seg selv på magen.

Det kommer både kunst- og bruksting ut av prosjektet:

Kilepinner, kunstverk av kroppen som de selger og massasjeprodukter. De gjennomfører kilekonkurranse og kløtimer der elevene klør hverandre på rygg, mage og armer. Underveis i prosjektet ble de også nysgjerrige på om dyr føler det samme som mennesker. De får besøk av en hundemassør som forteller at hunden ikke er så ulik mennesket på dette området.

For læreren har problemstillingen også vært en fin anledning for å ta opp tema som kroppen, intime soner og hvilke grenser vi har i forhold til kroppen vår.