Hvor mye vann er det i snø – og er det mark i snøen?

2. klasse ved Koppang skole lurte på hvor mye vann det egentlig er i snø. De fikk også høre av voksne og andre barn at det er mark i snøen – men er det sant? Elevenes nysgjerrighet sendte dem til finalen i Årets Nysgjerrigper 2003.

ÅNP 2003 finalist - koppang skole - is blir til vann - forside

Av 2. klasse ved Koppang skole. Finalilst i Årets Nysgjerrigper 2003.

Dette lurer jeg på!

Klassen har disse spørsmålene:

1. Er det mark i snøen?

2. Hvor mye vann er det i snø?

Hvorfor er det slik?

Klassen skriver: Mange voksne sier at vi ikke skal spise snø, fordi det er mark i den. Klassen tror også dette er sant.

Legg en plan for undersøkelsen

Klassen samler inn snø fra forskjellige steder i skolegården til undersøkelsen. Deretter smelter de snøen til vann og ser om de finner mark i vannet. Så måler de opp hvor mye vann det er blitt ut av snøen. De sjekker også hvor mange grader det er i sola og i skyggen. Disse undersøkelsene gjentas daglig i to uker fra slutten av mars. Alle observasjoner og resultater føres inn i et skjema.

Ut for å hente opplysninger

Det var mildt og varmt vær i hele perioden, og derfor var det lite snø. Klassen ringte til Karasjok ungdomsskole og der var de så greie at de tok inn en liter snø som de smeltet for klassen i Koppang. En koppangelev smeltet dessuten en snøprøve i påskeferien. Alle resultatene ble ført inn på et millimeter skjema. ÅNP 2003 finalist koppang - loggbok

Dette har vi funnet ut!

Elevene fant aldri mark i noe av snøen de smeltet. Derfor tror de at mange voksne lyver fordi de vil at barna ikke skal spise snø. Hvorfor de gjør det, kan være et nytt prosjekt å forske på, mener klassen!

De fant også ut at ingen av hypotesene de hadde om hvor mye vann det er i snø stemte. Det er faktisk ikke mulig å si sikkert hvor mye vann det blir av en liter snø. Det klassen oppdaget var at desto bløtere snøen er, jo mer vann blir det ut av en liter snø. Er det kald snø, får vi lite vann av snøen.

Fortell til andre

Klassen har laget en fin rapport med flotte tegninger og figurer av resultatene. Resultatene er også kopiert over på transparenter, slik at resultatene kan presenteres til flere.