Hva er Bermudatriangelet?

Ordet “Bermudatriangelet” ble gjort kjent av amerikanske journalister på 1960-tallet. Det er ett stort problem med “Bermudatriangelet”: Antagelig finnes det ikke i det hele tatt!

Ifølge journalistene er triangelet et enormt, trekantet område mellom Bermuda-øyene, Puerto Rico og Florida hvor det stadig forsvinner fly og skip på uforklarlig vis. I alt skal mer enn 50 skip og 20 fly ha forsvunnet sporløst i området. Journalistene begynte å spekulere på om det var mystiske krefter eller fremmede vesener på ferde i området. Stor oppmerksomhet i bøker, avisartikler og TV-programmer førte til at millioner av mennesker ble fascinert av “Bermudatriangelet”, og slik er det stadig.

Når forskere har gransket opplysningene om forsvinninger, viser det seg at mange av skipene og flyene som skal ha forsvunnet innenfor triangelet, i virkeligheten forsvant langt fra det. På listen over forsvinninger finnes også skip og fly som aldri har eksistert. I det hele tatt er de fleste historiene om “Bermudatriangelet” så fulle av feil at forskere flest ser på dem som ren svindel, kokt sammen for å lure folk til å kjøpe bøker og aviser.

Det er riktig at skip og fly av og til forulykker i dette området. Men det er ikke flere ulykker enn vi kan forvente. Noen av verdens sterkeste stormer oppstår nemlig i området mellom Bermuda og Florida. I dette området er Jordas magnetfelt dessuten slik at magnetkompass kan vise feil. Det kan forklare enkelte ulykker, der fly har kommet ut av kurs og gått tomme for bensin.

At hundrevis av skip og fly passerer området hver dag uten at noe skjer med dem, forteller oss at det “farlige” triangelet er et helt normalt sted. Og det er jo hyggelig å tenke på for alle turistene som hver dag flyr over triangelet på vei til ferie i Florida, eller seiler gjennom det ombord i cruiseskip.

Publisert i Nysgjerrigper 3, 1998