Hurra for 17. mai!

På 17. mai pynter vi oss, spiser is, går vi i tog, spiser mer is, leker, spiser pølser og kanskje enda en is. 17. mai er "barnas dag". Men vet du hvorfor vi feirer 17. mai?

17. mai på Karl Johan

Fra 17. mai-feiring på Karl Johans gate i Oslo. Foto: NTB Scanpix

De nordiske landene har ikke alltid levd i fred og fordragelighet, og Norge har ligget under både Danmark og Sverige. Nå skal vi ta hendelsesforløpet til Norges nasjonaldag i ro og orden:

Firehundreårsnatten

1814 er altså årstallet vi skal konsentrere oss om, for dette året ble et vendepunkt i norsk historie. Da hadde Norge vært i ulike unioner med Danmark helt fra slutten av 1300-tallet, gjennom en periode som ofte kalles "firehundreårsnatten". Fra 1536 til 1814 hadde ikke nordmenn selvstyre, men ble styrt av danskene. Denne foreningstiden var en økonomisk vekstperiode for landet. 

Grunnloven

Handelen med utlandet økte, og Norge fikk en ny gruppe storborgere og embetsmenn. Det er blant annet disse vi kan takke for at Norge ble uavhengige fra Danmark i 1814. Disse embetsmennene utarbeidet Norges grunnlov, og den 17. mai 1814 undertegnet samtlige av de 112 representantene på Eidsvoll den nye grunnloven for den selvstendige staten Norge.

Les mer: Temaside om grunnlovsjubileet 1814-2014 

Kielfreden

Men helt selvstendige ble nok ikke Norge med det første, for om vi går enda ett år tilbake i historien, ser vi at landet hadde blitt gitt til Sverige. Høsten 1813 vant nemlig den svenske kronprinsen Karl Johan et slag mot Napoleon i Tyskland. Etter seiren sendte han troppene sine til Danmark, og danskene måtte gi tapt for overmakten. Den 14. januar 1814 i Kiel avstod danskekongen Norge til den svenske kongen. Avtalen er kjent som Kielfreden.

Eidsvoll

Den danske kronprinsen Christian Fredrik befant seg i Norge da avtalen ble undertegnet, og satte i gang en plan for å ta tilbake landet. Han ville nemlig bli eneherskende konge i Norge. Visstnok var han svært populær i landet, men de norske embetsmennene ville ikke at han skulle få herske alene. De mente at folket selv skulle peke ut de som skulle styre dem.

Hjelp fra danskekongen

Det ble sammenkalt 112 representanter fra hele Norge (unntatt Nord- Norge) som møttes på Eidsvoll og laget grunnloven. Mennene på Eidsvoll skrev brev til Sverige og de andre landene som hadde vært med i Napoleonskrigen og som ønsket at Kielfreden skulle opprettholdes.

Den danske kronprinsen Christian Fredrik måtte trekke seg som norsk konge, og Norge måtte gå i union med Sverige. Men han ville redde mest mulig selvstendighet til Norge, og fikk de andre stormaktene med på å presse Karl Johan, den svenske kronprinsen, til å godkjenne grunnloven fra Eidsvoll.

Union med Sverige

Da grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814, ble Christian Fredrik valgt til Norges konge. Men så forlangte den svenske kronprinsen Karl Johan å få besette norske grensefestninger. Dette nektet nordmennene, og det brøt ut krig mellom Norge og Sverige.

Krigen ble heldigvis ikke langvarig, for etter to uker tilbød svenskekongen fredsforhandlinger. Han krevde imidlertid at Christian Fredrik måtte gå av og overlate makten til Stortinget.

Christian Fredrik og regjeringen hans gikk med på kravet, og 14. august ble Mossekonvensjonen undertegnet. Den avsa Norge tilbake til Sverige. Norge var i union med Sverige til 1905.

Du kan lese mer om grunnloven 1814 på nettsidene til Eidsvoll1814.

Ha en fin 17. mai-feiring!