Forhekset av månen

Når månen står rett over horisonten, ser den mye større ut enn når den står høyt oppe på himmelen. Hvis du iblant lar øynene skue over nattehimmelen, legger du kanskje merke til at månen ser ut til å forandre størrelse.

02. apr 2003 23:00
måne, månen

Du ser det lettest når det er fullmåne. Når månen står rett over horisonten, ser den mye større ut enn når den står høyt oppe på himmelen.

Bilder som tas av månen når den står på de forskjellige stedene, viser at den er nøyaktig like stor hele tiden. Fenomenet kalles for «måneillusjonen». En illusjon er et synsbedrag, noe du tror du ser, men som likevel ikke er der. Illusjoner oppstår ofte fordi hjernen misforstår det øynene dine ser.

Hjernen ser

Når du ser på noe, sendes signaler fra øynene og inn til «synssenteret» i hjernen. Det er synssenteret som lager bildene av det du ser. Vi kan si at vi egentlig ser med hjernen, ikke med øynene. Hvis hjernen oppfatter noe på en bestemt måte, vil det derfor se ut som om det er slik.

Når månen står nær horisonten, ser vi den like ved trær, hus, fjell og andre ting som finnes her på jorda. Vi vet at disse gjenstandene er ganske nær oss. Når månen er like ved noe som er nær oss, tror hjernen at månen også er nær oss. Vi vet at gjenstander ser større ut når de kommer nærmere oss. Når hjernen tror at månen er nærmere enn den virkelig er, tror den også at månen er større enn den virkelig er. Slik blir månen «forstørret» av hjernen.

Når månen står høyt på himmelen, er det ingenting i nærheten å sammenlikne den med. Dermed forsøker ikke hjernen å forstørre månen, og du ser den slik den egentlig er.

Bedra hjernen din!

Selv om du nå vet at hjernen forstørrer månen nær horisonten, vil du fortsatt se måneillusjonen. Det er viktig å huske på at du ikke kan kontrollere dette. Men du kan lure hjernen med en enkel test.

Skjær et lite hull i en papplate. Se på månen når den står like over horisonten. Så holder du papplaten på en armlengdes avstand, slik at du bare ser månen gjennom det lille hullet, og ikke noe av det som er like ved månen. Nå vil du antagelig se at månen virker mindre. En annen mulighet er å forsøke å se på månen mens du står på hodet. Det kan også «oppheve» måneillusjonen!

Publisert i Nysgjerrigper 3-98