Dolly på museum

I forrige utgave av Nysgjerrigper meldte vi at sauen Dolly er død. Dolly var verdens første klonede pattedyr. Nå har hun havnet på museum – utstoppet.

sau hode

Dolly har fått plass i det kongelige museet i Edinburgh i Skottland. Sauen blir del av en utstilling om DNA-pionerene Watson og Crick. For 50 år siden gjorde de viktige oppdagelser om arvestoffet.

Publisert i Nysgjerrigper nr 3/03