Dialektene overlever - men forandrer seg

Samfunnet vi lever i, forandrer seg i rekordfart, og det gjør språket vårt også. Men selv om dialektene forandrer seg, har forskere funnet ut at de ikke forsvinner.

Dialektboble

Språkforskeren Gunnstein Akselberg har reist rundt i Norge for å finne ut hvordan språket vårt forandrer seg - og hvorfor det skjer. Han forteller at forskerne lenge har trodd at påvirkning fra tv, video og radio ville føre til at alle vil snakke "bymål" etter hvert. Dette stemmer ikke. Ingenting tyder på at vi vil snakke helt likt over hele landet i framtiden. Barn fra Vestlandet begynner ikke å snakke Oslo-dialekt selv om de ser mye på tv. Når dialekten vår forandrer seg, er det først og fremst fordi vi snakker med andre som har en annen dialekt enn oss.

Vi møter flere

Visste du at...

- en dialekt er en variant av et språk som forteller om hvor du kommer fra.

- for 2000 år siden var tysk, engelsk og nordisk dialekter av det samme språk - det germanske.

Livet ditt er veldig, veldig annerledes enn livet til oldefaren din, for eksempel. Det gjør også noe med hvordan du snakker. Før i tiden bodde folk nesten alltid på samme sted hele livet. I dag er det vanlig at vi flytter, gjerne flere ganger i løpet av livet. Mange mennesker flytter til tettsteder og byer. Vi møter mange mennesker og blir påvirket av hvordan andre mennesker snakker. De som bor på mindre steder, møter også flere enn de ville ha gjort for noen tiår tilbake. Vi snakker mye i telefon; det påvirker også dialektene våre.

Barn lærer barn

Selv om barn er sammen med voksne som snakker en annen dialekt enn den lokale, lærer de uten problemer dialekten som snakkes der de bor. Språkforskerne tror det er fordi barn lærer mer av andre barn enn av voksne. Det gjør at språkbruken til de voksne får mindre betydning for hvordan barn og unge snakker. Ungdomsspråk og "slang" blir viktigere. Mange av de gamle ordene som besteforeldrene og oldeforeldrene dine brukte, blir derfor borte, og språket forandres.

Publisert i Nysgjerrigper nr 2/03