Det sorte gullet

Som alle andre skatter ligger oljen godt skjult. Oljeskattene finner vi langt, langt nede i berggrunnen. Det kan være under en ørken dekket av sand, under grønne og ruvende trær i regnskogen, eller under det mørkeste, mest gåtefulle hav.

31. okt 2003 00:00
Tema: TEKNOLOGI
Oljeplattform, olje, industri

Fortida lever

For flere hundre millioner år siden fantes det ikke mennesker på jorda. Det som levde da var planter, insekter og andre dyr som ormer, frosker, krepsdyr, panserfisk, dinosaurer og andre merkelige skapninger. Noen av artene har forsvunnet helt, mens andre lever fortsatt, i hvert fall slektningene deres. Det fantastiske er at disse utdødde skapningene likevel fortsatt er med oss!

Det er nemlig restene etter døde planter, dyr og insekter, som har dannet olje og gass. Restene kalles fossiler. Gjennom millioner av år har fossilene blandet seg med sand og leire og er blitt presset sammen i flere tusen meter tykke lag i vann, i elver og på havbunnen. Steder på land hvor vi finner olje, var derfor i veldig gamle dager dekket av hav.

Det er tyngden av lag på lag med fossiler, sand og leire pluss varmen inne i jorda, som har omdannet de døde plantene og dyrene til olje og gass. Sanden og leiren er blitt til stein, mens oljen og gassen er presset sammen innimellom lagene.

Lydbølger

Olje og gass er dannet gjennom millioner av år, men det er bare tretti år siden vi startet boring og fant olje i havet utenfor Norge. På kort tid har vi funnet opp avansert utstyr til å lete etter olje. Vi bruker blant annet fartøyer som sender lydbølger ned i berglagene under havbunnen. Bevegelsene til lydbølgene gir geofysikere (forskere på forhold inne i jorden) informasjon om hva som finnes i berglagene tusenvis av meter under havbunnen.

Boring og sprengning

Etter disse undersøkelsene, kan boringen starte. Svære borekroner borer brønner langt ned i berget der oljen ligger. Samtidig sprenger man i berggrunnen, slik at den slår sprekker. På denne måten presses oljen fra sine “gjemmesteder” og fram til oljebrønnen.

Olje og gass kalles også for petroleum, eller råolje. Etter at råoljen er pumpet opp, går den gjennom flere “behandlinger” – den foredles. Når olje og gass pumpes opp av brønnen, er den glovarm, og har et voldsomt trykk. Den første behandlingen den får etter å ha kommet opp til overflaten, kalles for prosessering. Det vil si at gass og vann og andre stoffer skilles fra oljen. Deretter transporteres oljen og gassen til land i tankskip eller gjennom rørledninger langs havbunnen.

Kokt olje

Når råoljen kommer til land, venter enda en behandling. Da skal den destilleres – det vil si at råoljen løses opp i forskjellige deler. For å løse opp råoljen, må den kokes. Etter hvert skiller den seg i forskjellige deler. Petroleum (råolje) blir enten til forskjellige sorter flytende energi (for eksempel olje til å fyre med, drivstoff til fly eller bensin), eller den brukes som råstoff til å lage plast, asfalt og andre produkter. Den behandlingen råoljen gjennomgår kalles for raffinering.

Etter at petroleum er foredlet, er produktene klare til og sendes videre dit det skal brukes. Det kan være til bensinstasjoner, flyplasser eller store industribedrifter. Noe går også til private hjem, der folk fyrer med olje for å holde husene sine varme. Kanskje gjør de det hjemme hos deg?

I leketøy og sko

Du vet at olje og gass brukes som drivstoff til biler, båter og fly, og at det kan gi oss både lys og varme. Men visste du at du også finner petroleumsprodukter i plastposer, maling, medisiner, leketøy, vaskemidler og sko? Olje og gass brukes faktisk til så mye i vårt moderne samfunn, at det er mange ting vi ikke kunne gjøre dersom vi ikke hadde hatt dette “gullet”.

Publisert i Nysgjerrigper 3, 1998