De aller første plantene på jorda

I 470 millioner år har det levd planter på landjorden. De aller første landplantene var moser som utviklet seg fra grønnalger i ferskvann.

Planter i veksthuset, Botanisk Hage, Tøyen (Foto IS)Foto: ISMoser, kråkefotplanter, sneller, bregner og bartrær var lenge de som dominerte. Først etter at dinosaurene forsvant for cirka 65 millioner år siden, har blomsterplanter tatt over å dominere planteriket.

I Botanisk hage i Oslo kan du se hvordan planter har forandret seg over lang tid. Vi kaller dette evolusjon. En av plantene i Evolusjonsrommet, er konglepalmen. Den er en gammel plantegruppe som var mest utbredt i trias- og juratiden for cirka 220 – 120 millioner år siden. På denne tiden var en av fem planter en konglepalme, og de vokste også i Norge.

I dag vokser konglepalmene i varme strøk i Afrika, Australia og Amerika, men de er truet av utrydding. Palmene er fjerne slektninger av gran og furu.

Publisert i Nysgjerrigper 5, 2002