De aller første plantene på jorda

12. jul 2005 00:00

I 470 millioner år har det levd planter på landjorden. De aller første landplantene var moser som utviklet seg fra grønnalger i ferskvann.

Planter i veksthuset, Botanisk Hage, Tøyen (Foto IS)Foto: ISMoser, kråkefotplanter, sneller, bregner og bartrær var lenge de som dominerte. Først etter at dinosaurene forsvant for cirka 65 millioner år siden, har blomsterplanter tatt over å dominere planteriket.

I Botanisk hage i Oslo kan du se hvordan planter har forandret seg over lang tid. Vi kaller dette evolusjon. En av plantene i Evolusjonsrommet, er konglepalmen. Den er en gammel plantegruppe som var mest utbredt i trias- og juratiden for cirka 220 – 120 millioner år siden. På denne tiden var en av fem planter en konglepalme, og de vokste også i Norge.

I dag vokser konglepalmene i varme strøk i Afrika, Australia og Amerika, men de er truet av utrydding. Palmene er fjerne slektninger av gran og furu.

Publisert i Nysgjerrigper 5, 2002

Sist endret: 12.07.2005

facebook twitter email print
  1. KULTUR OG HISTORIE
  2. KROPP OG HELSE
  3. SPRÅK OG TALL
  4. VERDENSROMMET
  5. HAV OG VANN
  6. DYR OG NATUR
  7. TEKNOLOGI
  8. MILJØ OG KLIMA
  9. Alle