By - eller ikke by?

Hva er det som bestemmer hva som er by og hva som ikke er by i Norge?

Tromsø (Foto: Edelpix)

1. mars 1997 fikk vi en ny lov i Norge som sier at alle tettsteder som har mer enn 5000 innbyggere kan kalle seg for by – uten å melde fra til Kommunaldepartementet. Et tettsted er «et sted med mer enn to hundre innbyggere, der det ikke er mer enn femti meters avstand mellom hvert hus», ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Til tross for denne loven, har det i praksis ikke vært noen forskjell mellom by og land på nesten femti år. Før den tid var det Staten som bestemte om et sted komme få bystatus, noe som spesielt fikk økonomiske konsekvenser for et sted. Men fram til vi fikk den nye loven i år, fantes det fortsatt en lov som gjorde forskjell mellom by og land. I paragraf 45 i lov om mål og vekt het det: «I bykommuner må salg av småved kun foregå etter justert mål, og i landkommuner kan samme bestemmelse gjøres gjeldende uten vedtak av herredsstyret». I praksis kan vi si at dette betydde at man hadde større tiltro til øyemålet til de som bodde på landet, enn blant folk i byene.

Før 1. mars 1997 var det registrert 44 byer i Norge. Kommunaldepartementet forteller at de ikke har full oversikt over hvor mange byer det finnes i Norge i dag, siden dette ikke må innrapporteres. Men like etter den nye loven trådte i kraft, ble det rapportert om 21 nye byer i løpet av bare noen måneder.

Kanskje du kan undersøke hvor mange byer det finnes i Norge? Og vet du hvor mange innbyggere det er der du bor – kanskje du bor i en by uten å vite om det?

Publisert i Nysgjerrigper 6-97