Biologisk mangfold

Over 60 % av moseartene som er registrert i Europa finnes her i landet, og Norge er ett av de områdene i verden hvor det er mest lav. Biologisk mangfold er rett og slett alle verdens livsformer- alt fra planter, dyr, mikroorganismer, arvestoffer og økosystem. 22. mai er den internasjonale dagen for biologisk mangfold.

21. mai 2004 23:00

Det er ingen som vet sikkert hvor mange arter som finnes i verden, men det antas at det er rundt 60 000 forskjellige arter bare her til lands- og da er ikke mikroorganismer, virus eller bakterier regnet med. Og hvert år oppdager man nye arter i Norge, og noen av disser er også helt nye på verdensbasis.

Små økosystem

Alle artene har sin plass og funksjon i sitt lille økosystem. Det er likevel slik at noen arter er mer viktige enn andre, og ofte er det de minste organismene som er mest avgjørende for økosystemet. Det finnes for eksempel noen bakterier som binder nitrogen fra luften og får stoffet inn i kretsløpet. Uten disse bakteriene ville ingenting kunnet leve, for alt liv har nitrogen i seg. Meitemarken som spiser seg gjennom steinhard jord og lufter den slik at andre kan bo der, er et annet eksempel. De artene som har så viktige økologiske funksjoner at de påvirker en rekke andre arter, kalles nøkkelarter. Hvis en nøkkelart blir borte, eller blir sterkt reduseres i antall, vil dette få store konsekvenser for de andre artene som er avhengig av denne nøkkelarten.

Trusler

Mange av artene er truet fordi de får mindre områder å leve på. Utryddelsen av naturtyper, arter og arveanlegg blir sett på som den største miljøtrusselen i verden i dag. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), regner med at bare i Norge har minst 130 plante- og dyrearter forsvunnet de siste 150 årene.

Du kan lese mer om biologisk mangfold på SABIMA sine hjemmesider.