Årets Nysgjerrigper 2003: Hvorfor samler støv seg til hybelkaniner?

Alle har hatt besøk av hybelkaniner, men ikke så mange har fulgt deres spennende liv over flere dager. Det har elevene ved Ulsmåg skole gjort.

topic_caseimage_1075800614.02_topic

Av 6b ved Ulsmåg skole. Årets Nysgjerrigper 2003.

Elevenes iherdige forskning og kreative problemstilling ble feiret hele tre dager til ende. På programmet sto blant annet Tusenfryd, forskerfabrikk, Kon-tiki og Teknoteket. Representanter for de 27 elevene bak prosjektet tok i mot Nysgjerrigper-prisen på NRK TV i programmet Sommeråpent.

Dette lurer jeg på!

Selv om man vasker og støvsuger aldri så mye, kommer de tilbake. Hybelkaninene. En mor lurer på hvordan disse oppstår. Sjetteklassingene tar detektivrollen for å finne svar på spørsmålet: Hvorfor samler støv seg til hybelkaniner?

Hvorfor er det slik?

Elevene jobber ut fra fire aktuelle hypoteser:

  • Statisk elektrisitet samler støvet til ”kaniner”
  • Hybelkaniner oppstår etter samme prinsipp som en rullende snøball
  • Hybelkaniner virvles opp og legger seg i ”bakevjer” på grunn av trekk
  • Varmekabler tiltrekker seg støv

Legg en plan for undersøkelsen!

Prosjektet må naturlig nok konsentrere seg om støv. De vil spørre fagfolk, og få støv analysert for å finne ut hvordan en hybelkanin er oppbygd. Og de vil drive avansert ”romforskning” ved å studere hvordan hybelkaninene utvikler og beveger seg.

Ut for å hente opplysninger!

Fire heldige (?) elever slipper å vaske og støvsuge rommet sitt i seks uker for å studere hybelkaninenes liv. Bevegelsene kartlegger de ved å merke eksisterende hybelkaniner med ørsmå fjær i sterke farger. De får navn som hybel gul og hybel grønn, og elevene tegner nøye kart over rommene sine for å dokumentere ferden gjennom seks uker.

Elevene skriver logg. Fra en av loggbøkene står det følgende: ”20. februar. I dag har jeg notert hybelkaninens første bevegelser. Hybel grønn har funnet seg en koselig krok ved radioen. Hybel blå har tatt seg piruetter inntil veggen. Hybel lilla har gjort det samme og er bare ca. 15 cm unna hybel blå.” Tre dager senere: ”23. februar. Hybel lilla og hybel blå har funnet kjærligheten til hverandre”. Og enda litt senere: ”26. februar: Jeg har merket meg at hybelkaninene legger seg på lysfrie steder. Kanskje lys ikke er bra? Jeg trekker derfor for gardinene litt, for å se om det danner seg hybelkaniner på andre steder, hvis jeg unngår mest mulig trekk og lys på rommet.”

En av guttene i klassen, Tristan, har en onkel i Oslo som kan mye om støv og hybelkaniner. Tristan reiser derfor til Oslo for å se på støv (som han samler fra farmors leilighet i Oslo) i elektronmikroskop. Bildene sjokkerer: Støvet er en blanding av hår, flass, insektdeler, pollen, sagflis, muggsopp, krystaller fra keramikkfliser, ekskrementer fra insekter og røde blodceller, alger og bakterier. – Et representativt utvalg av støv, i følge laboratoriet.

Dette har vi funnet ut!

Elevene lærer naturligvis alt som er å vite om støv. Elevene konkluderer slik:

Hypotese/G1 "Statisk elektrisitet samler tekstilfibrer sammen og suger støvet til seg. Det er viktig at det har vært bevegelser i et rom for at statisk elektrisitet skal kunne oppstå. Denne G-en er sann, men vi er usikre på hvor mye av æren for hybelkaninfødsler vi vil gi statisk elektrisitet. Vi vet at ulike tekstfibrer kan få ulik ladning og dermed smelter de sammen. De må like fullt være i nærheten av hverandre for at forening skal skje."

Hypotese/G2 "Dette er en nesten usann hypotese. Romforskningen viste oss at hybelkaninene vokste selv om de lå nesten helt i ro. Det betyr igjen at støv og tekstilfibrer i stor grad blir ført til hybelkaninen, ikke omvendt. Vi vet at de beveger seg av og til, og vi kan ikke utelukke at støv hekter seg fast i kroppen hvis den beveger seg."

Hypotese/G3 "Dette er den viktigste grunnen av alle. Lufttrekken påfører sterkere krefter enn de statiske kreftene. Romforskningen viste oss hvor hybelkaninene vokste frem. Alle la seg etter hvert i bakevjer, uten mulighet til å komme seg ut. Fjærtrekkprosjektet i klasserommet viste oss at det var uhyggelig vanskelig å få hybelkaniner ut fra en bakevje. Vi stresset en del altså! Trekken virker ofte i hele rommet."

Hypotese/G4 "Varmekablene skaper kanskje luftstrømmer som igjen fører til at hybelkaninene samler seg. Denne hypotesen er den vi har minst tro på. Det er ikke noe elektromagnetisk felt å snakke om fra varmekabler. Vi sammenligner med forsøket fra elektromagnetisme fra dataskjerm."

Elevene tror altså at hypotese/G3 er den viktigste årsaken til at hybelkaniner dannes. De sier at "...trekken virker i hele rommet. Statisk elektrisitet virker bare hvis man fører to ting med ulik ladning nesten sammen. Statisk elektrisitet kan kanskje hjelpe til med den siste koblingen, men da har trekken gjort jobben kanskje flere meter forut...", tror elevene ved Ulsmåg skole.

Fortell til andre!

Elevene lager en oversiktlig rapport, og vinner Årets Nysgjerrigper 2003 – noe som medførte prisoverrekkelse i Sommeråpent på NRK, intervju i media og en tre dager lang feiring av seieren.

Se hele prosjektet som pdf-fil.