Innlevering til Nysgjerrigper-konkurransen

Vi faser ut bruk av Nysgjerrigpermetoden.no som innlevering til Nysgjerrigper-konkurransen. I 2020 vil innlevering til konkurransen foregå i et enkelt nettskjema.

Trinn 6 Fortell til andre (Medium caseimage)
30. okt 2019 06:00

For å være med Nysgjerrigper-konkurransen må dere forske og sende inn en skriftlig forskningsrapport innen fristen 15. mars. Fram til nå har lærere sendt inn rapporten på nettsiden nysgjerrigpermetoden.no. 

Fra og med Nysgjerrigper-konkurransen 2020 skal dere ikke lenger logge inn og opprette et prosjekt på Nysgjerrigpermetoden.no. Dere skal i stedet lage rapporten i det programmet dere ønsker, for eksempel Word, og sende filen til oss.

Vil du sende inn bidrag nå? 

Send filen på e-post til nys@forskningsradet.no. Få med navn på skolen, adresse, navn på lærer og antall elever som er med på prosjektet.  

Et nytt nettskjema vil være på plass nærmere neste frist som er 15. mars 2020. 

Les mer om hva forskningsrapporten bør inneholde

Krav til filene

For at vi skal kunne ta imot alle filene og sende dem videre til juryen, er vi nødt til å sette noen begrensninger når det gjelder størrelse og innhold.

  • Maks størrelse: 50 MB. Presentasjoner med mange bilder kan ofte overskride denne grensen. Dette kan løses ved å lage en pdf-fil av presentasjonen, og sende inn denne.
  • Rapporten skal være skriftlig og kunne leses av alle. Det vil likevel være mulig å legge ved lenker til videoer og annet som dere har lastet opp, for eksempel på YouTube, som tillegg til den skriftlige rapporten. 
  • Rapportene som sendes inn til Nysgjerrigper-konkurransen kan bli publisert på nettsiden vår. Unngå derfor å legge inn personopplysninger og bilder av personer som ikke har samtykket til bruken.  

Hvorfor faser vi ut Nysgjerrigpermetoden.no?

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at Nysgjerrigpermetoden.no gjør det unødvendig komplisert å delta i Nysgjerrigper-konkurransen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Mange har også trodd at de må benytte seg av malen som ligger på siden. Vi tillater forskningsrapporter i mange varianter, så sant filen ikke er for stor og den teknisk lar seg dele og åpne uten spesiell programvare.

Hva skjer med rapportene som ligger på Nysgjerrigpermetoden.no nå?

Rapportene som ligger på Nysgjerrigpermetoden.no nå vil fortsatt være tilgjengelig en god stund til. Vi gir beskjed til registrerte brukere i god tid før nettsiden legges helt ned. 

En fordel med Nysgjerrigpermetoden.no har vært at man enkelt kan søke og finne forskningsrapporter andre elever har laget. Vi vil fortsatt publisere Nysgjerrigper-rapporter på nettsiden vår, men vi vil ikke lenger automatisk publisere alle som sendes inn til konkurransen. I løpet av 2020 får Nysgjerrigper ny nettside der det vil bli enklere å finne andre elevers forskningsrapporter.