Brunbjørnen passer ungene sine lenger

Det er ikke lov å skyte bjørnemødre som er sammen med ungene sine. Nå har bjørnene tilpasset seg seg loven!

Brunbjørn, mor og barn (Medium caseimage)

Bjørneungene blir født i hiet på senvinteren. Når våren kommer, følger de med moren sin ut. Bjørnemoren beskytter ungene mot farer. Hun lærer dem masse om bjørnelivet, slik at de etter hvert kan klare seg selv.

Nå har forskere i Skandinavia oppdaget noe rart: Før i tiden passet de fleste bjørnemødre unger i bare 1,5 år. Nå er det blitt stadig vanligere å passe ungene i 2,5 år.

Forbudt å skyte bjørnemødre 

Det kan høres ut som bjørnemødrene er veldig smarte. Det er nemlig ikke lov å skyte bjørner som er sammen med unger! Så lenge bjørnemødrene er sammen med ungene sine, er de beskyttet mot å bli skutt.

Men er det virkelig sånn at bjørnene skjønner dette? Nei, det tror ikke forskerne.

Medfødt egenskap 

De forklarer det på en annen måte: Det er en naturlig variasjon i hvor lenge bjørner er sammen med ungene sine. De bjørnene som har en medfødt trang til å være lenge sammen med ungene, har størst sjanse til å overleve - på grunn av menneskenes jaktregler. Og de bjørnemødrene som overlever, får nye kull med unger så lenge de lever.

Går i arv 

Da blir det mange unger som arver akkurat den egenskapen: Trangen til å passe ungene sine lenge. Og det blir stadig færre som arver den motsatte egenskapen: Trangen til å passe ungene sine kort. Dette er et eksempel på evolusjon.

Evolusjon

Evolusjonsteorien forklarer hvordan arter utvikler og forandrer seg. De som tilpasser seg miljøet sitt best, og lever lengst, får flest barn. Barn arver foreldrenes egenskaper. Dermed blir det flere og flere barn med den "godt tilpassede" egenskapen.

Les mer om evolusjon på snl.no.