Fossile oppdagelser

Fossiler er spor eller rester av noe som levde for lenge, lenge siden. Her er noen aktiviteter du kan gjøre for å forstå mer om hvordan fossiler blir laget!

Fossiler (Medium caseimage)

Har du noen gang funnet en fossil? I så fall er du heldig. Bare en liten del av alle planter og dyr som har levd på jorda, ender opp som fossiler. De fleste råtner opp eller blir spist av andre. Forskere som forsker på fossiler, kalles for paleontologer. De kan reise til de mest øde steder for å grave ut nye fossiler. Det meste vi vet om livet i tidligere tider, er oppdaget ved å studere fossiler og andre spor etter liv i gamle bergarter. Selve organismene har jo vært forsvunnet i millioner av år.

Her er tre ulike måter å etterlikne hvordan fossiler blir laget. Last ned full fremgangsmåte og tegninger for alle tre her.

"Fossil" av en svamp

Noen fossiler dannes ved at vevet i en organisme blir dekket til og fylt med vann og mineraler. Gradvis blir organismen erstattet med en forsteinet kopi av seg selv. I eksperimentet kan du etterlikne det som skjer over millioner av år i løpet av bare noen uker.

"Fossilavtrykk" i sandstein

En annen type fossiler oppstår når et dyr eller en plante blir omgitt av mudder eller leire som stivner rundt det. Da råtner kroppen opp, men etterlater et avtrykk av det som en gang var der.

Fossilavtrykk i leire

En tredje type fossiler er spor etterlatt av dyr eller planter på bakken, som for eksempel fotspor etter et menneske eller en dinosaur. De finnes i dag fordi leiren som noen tråkket i for mange millioner år iden, størknet og ble til stein. Du kan lage liknende avtrykk i leire eller plastilin. Kanskje du kan lage et kunstverk med vakre avtrykk etter levende organismer?