Alt om Nysgjerrigper-konkurransen

Her finner du konkurranseregler, frister og annet du trenger å vite for å være med i barnas forskningskonkurranse.

Gutt studerer grillet marshmellow (Medium caseimage)

Nysgjerrigper-konkurransen er en forskningskonkurranse forelever i barneskolen. Dere kan forske på hva som helst og i alle fag.

Neste frist for åsende inn bidrag er 15. mars 2019. 

Konkurranseregler

1.Konkurransen er for elever på 1.-7. trinn.

2. Dere måvære en gruppe på to eller flere.

3. Dere kanforske på hva dere vil, men dere skal forske selv og bruke Nysgjerrigpermetodeneller en annen forskningsmetode.

4. Dere skallevere enskriftlig rapport. I rapporten skal det stå hvordan dere har forsket og hvadere har funnet ut.

5. Deremå levererapporten på nysgjerrigpermetoden.no, men dere velger selv hva slagsprogram dere bruker for å skrive rapporten. Bare husk at rapporten må kunnedeles med andre på internett.

6. Frist for å sendeinn rapporten er senest 15. mars.

Premier til alle

Vi deler utgull, sølv og bronse i Nysgjerrigper-konkurransen.

Gull:Gullvinnerne får 15 000 kroner som klassen kan bruke på hva de vil, og 15000 kroner til skolen. Vi deler ut gull til ett prosjekt og vinnerne kan kalleseg Årets Nysgjerrigper.

Sølv: Detkåres fire sølvvinnere. Alle sølvvinnerne får 10 000 kroner som klassenkan bruke på hva de vil.

Bronse: Prosjektersom kommer til finalen får bronse. Bronsevinnere får en ekstra premie somkan variere fra år til år.

Alledeltakere får en liten premie. Alle som er med i konkurransen fårdiplom og en liten premie.  

En jury avgjør hvem som vinner

Forskningsrapporten deresender inn blir først lest av en regional jury. De sender de besterapportene i sin region videre til en nasjonal jury. Den nasjonale juryenvelger én gullvinner som får en prisutdeling på skolen.   

Se eksempler på hva andre har forsket på

nysgjerrigpermetoden.nokan dere søke blant alle forskningsrapportene elever har sendt inn tidligere.Se også prosjektarktivetpå nysgjerrigper. 

Nysgjerrigperfondet

Hvis dere skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen, kan derekan søke om inntil 5000 kroner for å gjennomføre forskningsprosjektet.Søknadsfrister er den 1. i hver måned fra 1. oktober til 1. februar sammeskoleår. Sliksøker dere Nysgjerrigperfondet. 

(Foto øverst:Andreas B. Johansen/Forskningsrådet. Bildet viser en elev i en 5. klasse på Eiksmarka skole som forsket på "Hvorfor forandres marshmallows på bålet?")