Hva er Nysgjerrigper-konkurransen?

Nysgjerrigper-konkurransen er en forskningskonkurranse for elever i barneskolen. Dere kan forske på hva som helst og i alle fag.

For å være med i Nysgjerrigper-konkurransen skal dere forske, lage en rapport og levere inn før 15. mars.

Neste frist for å sende inn bidrag er 15. mars 2020. 

Hvordan delta?

1. Alle elever på 1.-7. trinn kan delta, men dere må være en gruppe på to eller flere.  

2. Lærere har ansvar for å sende inn bidragene. Det er ingen påmelding, men dere må sende inn rapportene innen fristen. 

3. Dere kan forske på hva dere vil. Dere skal forske selv og bruke Nysgjerrigpermetoden eller en annen forskningsmetode.

Les: Slik forsker du med Nysgjerrigpermetoden

4. Dere skal levere en skriftlig rapport som en jury skal vurdere. I rapporten skal det stå hvordan dere har forsket og hva dere har funnet ut. 

Les: Lag en forskningsrapport 

5. Dere velger selv hva slags program dere bruker for å skrive rapporten. Bare husk at rapporten må kunne deles med andre på internett. Unngå å legge inn personopplysninger i rapporten.

6. Frist for å sende inn rapporten er senest 15. mars 2020. 

Gå til skjema for å sende inn rapporten.

Premier til alle

Vi deler ut gull, sølv og bronse i Nysgjerrigper-konkurransen.

Gull: Gullvinnerne får 15 000 kroner som klassen kan bruke på hva de vil, og 15 000 kroner til skolen. Vi deler ut gull til ett prosjekt og vinnerne kan kalle seg Årets Nysgjerrigper.

Sølv: Det kåres to sølvvinnere. Begge sølvvinnerne får 10 000 kroner som klassene kan bruke på hva de vil.

Bronse: Prosjekter som kommer til finalen får bronse. Bronsevinnere får en ekstra premie som kan variere fra år til år.

Alle deltakere får en liten premie. Alle som er med i konkurransen får diplom og en liten premie.  

En jury avgjør hvem som vinner

Forskningsrapporten dere sender inn blir først lest av en regional jury. De sender de beste rapportene i sin region videre til en nasjonal jury. Den nasjonale juryen velger én gullvinner som får en prisutdeling på skolen.  

Slik vurderer juryen hva som er et godt prosjekt.   

Se eksempler på hva andre har forsket på

nysgjerrigpermetoden.no kan dere søke blant alle forskningsrapportene elever har sendt inn tidligere. Se også prosjektarktivet på nysgjerrigper. 

Nysgjerrigperfondet

Hvis dere skal delta i Nysgjerrigper-konkurransen, kan dere kan søke om inntil 5000 kroner for å gjennomføre forskningsprosjektet. Søknadsfrister er den 1. i hver måned fra 1. oktober til 1. februar samme skoleår. Slik søker dere Nysgjerrigperfondet. 

(Foto øverst: Andreas B. Johansen/Forskningsrådet. Bildet viser en elev i en 5. klasse på Eiksmarka skole som forsket på "Hvorfor forandres marshmallows på bålet?")