Forsker på hva som skjer i den andre enden av lynet

Har du noen gang lurt på hva som skjer inne i tordenskyene? Eller over dem? For å finne ut mer om dette, bruker forskerne en romstasjon. Og et instrument fra Bergen.

Lyn og illustrasjon (Medium caseimage)

Et skikkelig tordenvær er noe av det mest imponerendenaturen har å by på. Tordenen braker. Voldsomme lynglimt splitter nattemørket.Det er ingen tvil om at det er store krefter i sving. For oss her nede påjorda, kan det til og med være litt skummelt. Særlig når lynet slår ned. Menhar du noen gang lurt på hva som skjer i den andre enden av lynet? Den øversteenden? Hva foregår egentlig inne i tordenskyene? Og over dem? For å finne utmer om dette, må forskerne undersøke tordenværet ovenfra.

Fra Norge til verdensrommet

I april 2018 lettet en diger romrakett fra Cape Canaveral iUSA. Om bord i raketten var en stor instrumentpakke. Et av instrumentene ipakken var laget i Norge, nærmere bestemt ved Birkelandsenteret for romforskning i Bergen.

Det norske instrumentet har fått navnet MXGS. Det er en detektorsom kan måle røntgenstråling og gammastråling.

Forskerne i Bergen har jobbet med MXGS i fjorten år. Nå fårde endelig lønn for strevet. Både raketten og instrumentene kom trygt fram tilmålet: Den internasjonale romstasjonen. Hele instrumentpakken ble montert påutsiden av romstasjonen. Flere hundre kilometer over tordenskyene.

Mystisk, men naturlig

Nå er instrumentene i full gang med å studere lyn og torden. Forskerne håper dermed de kan finne ut mer om hva som skjer når det lyner. Bådeinne i tordenskyene og over dem.

MXGS måler usynlig stråling fra jordiske gammaglimt.

Andre instrumenter fotograferer og undersøker ulike typerlys: ånder, alver og blå jetter. De fantasifulle navnene høres  nesten overnaturlige ut. Men alt sammen erhelt naturlige fenomener, på oversiden av tordenskyene. Nå håper forskerne ålære mer om hvordan de mystiske lysfenomenene blir til. Og om hvordan deoppfører seg.

Lynog torden er spennende saker. For forskerne også. Særlig når de får sjansen tilå undersøke dem ovenfra.

Lynende fakta 

Detektor

En detektor er et instrument som kan oppdage eller måle noe.En metalldetektor kan finne ting av metall. MXGS måler usynlige stråler.

Den internasjonale romstasjonen

En romstasjon er et slags laboratorium i verdensrommet. 15land samarbeider om å drive Den internasjonale romstasjonen. Den går i banerundt Jorda. 

Cape Canaveral

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har en base påCape Canaveral i Florida, USA. Mange raketter blir skutt opp fra denne basen. 

Jordiske gammaglimt

Gammaglimt er superkorte utbrudd av usynlige gammastråler.Jordiske gammaglimt kommer fra samme område som lynene inne i tordenskyene. Deslipper løs enorme mengder energi, men varer vanligvis ikke mer enn noen hundremikrosekunder.

Ånder

Ånder er kraftige lysglimt som kan dukke opp overtordenskyene. De viser seg like etter lyn som går ned mot bakken, og ervanligvis rødoransje eller blågrønne.

Alver

Alver er røde, flate ringer av lys. Alvene viser seg overtordenvær, ofte så mye som 100 kilometer over bakken. De kan bli flere hundrekilometer store, men varer bare omtrent et millisekund.

Blå jetter

Blå jetter er kraftige, blå lys som strømmer opp fratordenskyene.

Ånder, alver og blå jetter dukker bare opp overtordenskyene. Derfor er det ikke mulig å se dem nede fra bakken.

Publisert i Nysgjerrigper 4-2018. 

(FOTO: SHUTTERSTOCK, ILLUSTRASJON: MELKEVEIEN DESIGNKONTOR)