Fasit 3-2018

Her finner du løsninger på quiz og mattegrublerier fra Nysgjerrigper nr. 3-2018.

Forside 3-18 med hvit bakgrunn
13. nov 2018 07:00

Her er svar på oppgaver i Nysgjerrigper-magainst nr. 3-2018. Svar på oppgaver i eldre utgaver finner du nederst på siden.  

Mattegrublerier

Her er fasit på Mattegrublerier på side 29 i Nysgjerrigper nr. 3-2018. Oppgavene er hentet fra Kengurukonkurransen. Flere oppgaver finnes på www.Matematikksenteret.no/kengurusiden.

1. D

2. C (3). Vi kan bare se de ringene som er større enn de ringene som disse ligger over.

3. D (18). Når Lisa er ferdig med å dele papirarkene har hun 6 hvite, 4 blå og 8 røde papirbiter.

4.  B (4). For å kjøpe så få poser som mulig, må Marit kjøpe poser med mange ballonger i. Hun kan kjøpe 2 poser med 25 ballonger i hver. Da mangler hun 20 ballonger og kjøper 2 poser med 10 ballonger. 2 · 25 stk + 2·10 stk = 70 stk, dvs. 4 poser.

5.  A (3). Hvis det skal være dobbelt så mange hvite som grå, skal 2/3 av de 24 rutene være hvite og 1/3 av de 24 rutene være grå. 4/3 = 8, 8 ruter skal være grå og 5 er grå fra før av, så 3 ruter må fargelegges.

6.  A (2468642)
2222 = 2 · 1111, og da må det riktige svaralternativet være det dobbelte av 1234321

Quiz

Her er de riktige svarene på quizen på side 30 i Nysgjerrigper nr. 3-2018.

1. Sargassohavet

2. Fargestoffer

3. Tau-protein

4. Å forandre form fullstendig

5. "Den udødelige maneten"

6. Ungdata junior

7. Nysgjerrigper-konkurransen

8. En historie om overnaturlige vesener, som for eksempel troll, nisser og underjordiske. I gamle dager trodde man sagnene var sanne.

9. Radiosendere

10. I september-oktober

11. Under vann

12. Sukker